Mine områder
Hjelp
Heidi_15
CONTRIBUTOR **

Yrkesbil ambulerende virksomhet

av Heidi_15

Ansatte bruker yrkesbil mellom hjem og arbeidssted,  har innstallert elektronisk kjørebok i bilene.

De har med seg verktøy, olje ol fast i bilen. Skal kjøring mellom hjem og arbeidssted her beskattes.

Bilene skal ikke benyttes til privat kjøring.

1 SVAR 1

av Ivar Grøndahl1

Det er ikke en klar grense for hva og hvor mye utstyr så må være i bilen for at reise mellom hjem og fast arbeidssted kan klassifiseres som yrkesreiser. 

Her et utdrag fra skatte-abc: 

Nærmere om reiser hvor arbeidsutstyr medbringes
Reise mellom bolig og fast arbeidssted er yrkesreise når arbeidet regelmessig gjør det påkrevd
– å frakte med seg arbeidsutstyr, varer o.l. på reisen og
– at frakten må foretas med bil, f.eks. fordi utstyret, varene mv. er tungt og/eller omfangsrikt,
se FSFIN § 6-44-13 bokstav f.
Hensyn som gjør det påkrevd å frakte arbeidsutstyr mv. mellom bolig og arbeidssted, kan være at det ikke er lagringsmuligheter på arbeidsstedet, eller at lagring der er for usikkert med hensyn til tyveri, hærverk mv. Slikt hensyn kan også være at skattyter regelmessig må vedlikeholde utstyret og utfører dette hjemme utenfor arbeidstid. Fare for tyveri av eller hærverk mv. på selve bilen, kan imidlertid ikke påberopes som grunnlag for å anse kjøringen mellom hjemmet og arbeidsstedet som yrkeskjøring.
Regelen gjelder videre hvis skattyter av hensyn til beredskap i yrket må ha med seg utstyret til boligen. Forutsetningen i slike tilfeller er at beredskapen faktisk medfører tilkallinger av noe omfang og at utstyret ikke kan hentes på arbeidsstedet på grunn av tidsfaktoren i forhold til de verdiene som står på spill. Slik beredskap medfører imidlertid ikke at annen kjøring med bilen på fritiden kan anses som yrkeskjøring selv om denne bilen brukes av hensyn til tidsbesparelse ved eventuell utrykning.

Anbefaler at dere kontakter skatteetaten for vurdering.

 

mvh

ivar

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"