Mine områder
Hjelp
Lena Finseth Sørum
CONTRIBUTOR ***

Firmabil/ kjørebok

av Lena Finseth Sørum

Hei. Selskapet leaser en bil som administrerende direktør bruker. Selskapet betaler leasingen og direktøren beskattes av listepris på bilen. Drivstoff blir sendt på regning til bedriften, dette gjelder også bomkostnader. Dette er en hybrid bil og det lades på arbeidsplassen.  Her skrives det ikke kjørebok, dermed skilles det ikke på privat og tjeneste reiser. Her kjenner vi på at det skulle vært skilt noen kilometrer og utgiftskostnader. Vet han kjørte tur/retur for å komme seg på en utenlandsreise, fylte drivstoff og dette kom på regning til bedriften. Kan noen hjelpe og fortelle om dette høres ut som om det er helt og fult etter lover og regler. På forhånd tusen takk 🙂

 

4 SVAR 4
Trine Amundsen
CONTRIBUTOR **

av Trine Amundsen

Har også en adm.dir som vi leaser en elbil til. Har lagt inn listepris, krysset av for elbil, men skal man krysse av for Yrkesbil (tjenestlig behov) da? Hen har jo egentlig ikke det - bruker den stort sett bare til og fra jobb. Det er bare fra-dato som skal registeres? Så lønnsart 70 Fri bil sikkert? Da får vi opp en årlig og månedlig fordel. Trodde at dette beløpet da kom direkte inn på hens "side" ved periodens lønnskjøring, men der står det 3,40 kr pr km.... og km skal fylles ut (det er den vi bruker om andre bruker firmabil, pr. km). Hva har jeg registrert feil her?

Marianne Nilsen2
CHAMPION ***

av Marianne Nilsen2

Hei

Du bør velge fri bil, ikke yrkesbil, da beskattes han av bilens verdi. Når du bruker Yrkesbil så skal det skattes av kilometer hjem arbeid og da ha kjørebok installert.

Trine Amundsen
CONTRIBUTOR **

av Trine Amundsen

Hei - jeg har lagt det til under "Fri bil" - spørsmålet om yrkesbil (kan hake av) kommer senere i registreringen. Har fått lagt inn alt der, bortsett fra at ikke det månedlige beløpet kommer opp da jeg skal registrere periodens lønn... da står det kr. 3,40 / km på linjen for kode 70) Fri bil... det er her jeg detter av... 

 

av Ivar Grøndahl1

Fordelen fastsatt etter skatteloven § 5-13 omfatter arbeidsgivers dekning av alle bilutgifter vedrørende skattyter og hans husstands private bruk av bilen. Arbeidsgivers dekning av bilutgifter som skattyter selv utreder omfattes dersom skattyter leverer arbeidsgiver originalbilag som vedlegges arbeidsgivers regnskap. Utgifter som ikke har direkte tilknytning til bilen, som utgifter til ferge, bompenger, parkering og trafikkbøter/-gebyrer omfattes ikke.

Lading og fylling av drivstoff er kostnader som inngår i firmabilbeskatningen og kommer ikke i tillegg til denne. 

Kostnader til bompenger på private passeringer er derimot en fordel som ikke inngår i firmabilbeskatningen, men kommer i tillegg.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"