Mine områder
Hjelp
Lisbeth Hatlehol
CONTRIBUTOR **

Lønnskompensasjon permittering under Korona

av Lisbeth Hatlehol

Når en ansatt har vært inne og jobbet noen dager under den perioden det skal søkes lønnskompensasjon for, skal det da endres i "lønnskompensasjonssøknaden" til NAV? I og med at det ikke skal endres i permitteringsprosenten til a-meldingen? Hvis vi ikke endrer noe så kommer det opp fullt beløp i søknaden til Nav. Vil de eventuelt korrigere dette opp mot innsendt meldekort fra den ansatte?

2 SVAR 2
Godkjent løsning
Anne Kate Bø
CONTRIBUTOR **

av Anne Kate Bø

Hei

 

Her er hva som sto på siden til NAV da jeg var inne for å sende skjema: 

https://arbeidsgiver.nav.no/permittering-refusjon/informasjon

 

3. Rediger opplysninger om de ansatte

Etter at dere har lagt til ansatte i listen, kan dere redigere noen av opplysningene vi har hentet fra A-meldingen:

 

Permitteringsgrad: Dere kan endre hvor mange prosent den ansatte faktisk har vært permittert dag for dag. Dette skal gjøres:

  • hvis det er feil permitteringsprosent fra A-meldingen

  • når ansatt har jobbet utover permitteringsprosenten

  • når ansatt mottar sykepenger, omsorgspenger eller andre ytelser fra NAV

 

Dere korrigerer for arbeid eller andre ytelser ved å endre permitteringsprosent, for eksempel endre til 0 % hvis det er jobbet full dag, og 50 % hvis det er jobbet halv dag. Hvis det er arbeidet lørdag eller søndag kan korrigeringen gjøres på fredag eller mandag.

 

Periode:Dere kan endre datoer for start og slutt hvis dette er rapportert feil i A-meldingen.

  • startdato for iverksatt permittering

  • sluttdato for permittering

Marianne Nilsen2
CHAMPION ***

av Marianne Nilsen2

Hei

Da må du fjerne permitt. de dagene han har jobbet i fraværet og sende inn på den ansatte, da vil de ha datoene i Altinn.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"