avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Synnøve6
CONTRIBUTOR **

Pålagt ferie, feriestengt kontor

av Synnøve6

Har arbeidsgiver adgang til å stenge av kontor for felles avvikling av sommerferie? Har ikke blitt praktisert tidligere, men er under vurdering nå pga korona-situasjonen. Hvor lang tid i forveien må ansatte informeres? Hva med dem som allerede har brukt store deler av ferien?

4 SVAR 4
Godkjent løsning
Sven Ivar Lønneid
VISMA

av Sven Ivar Lønneid

Hei, det ligger i utganspunktet under arbeidsgivers styringsrett og beslutte fellesferie. 

Informasjons og varselreglene i ferieloven må overholdes.  

 

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Arbeids- og sosialdep. har presisert at Corona situasjonen kan innebære at det kan foreligge "særlige grunner" mht 2 måneders fristen - dette må vurderes konkret.

 

For ansatte som allerede har avviklet ferie - må det forsøkes å finne løsninger på dette mellom partene. I utgangspunktet vil vi anta at arbeidsgiver i utgangspunktet her vil kunne ha lønnsplikt for de som ikke har igjen feriedager, ikke er permittert eller annet fravær.  

 

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Hvor står den 2 mnd-fristen?

av Sven Ivar Lønneid

Den finner du i ferielovens §6 nr.2: 

 

(2) (Underretning) 

"Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette."

 

Kan jo også merke deg at underretningsplikten gjelder bare når arbeidstaker uttrykkelig krever underretning.

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Jeg leste ikke langt nok... 🙂