cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CHAMPION *

Fjerning av slettete varer

by Nina Bjørnstad

Fått denne beskjeden etter at vi lastet ned nye prisfiler fra grossitene;

var også denne gangen en del nye og utgåtte/slettete varer så dere bør fjerne slettete varer hos grossistene slik at oppdaterte prisfiler blir sendt til håndholdt også.

Finnes det en enkel måte å gjøre dette på?

3 REPLIES 3
Accepted solution
VISMA

by Vidar Johnsen1

Ligger det varebeholdning på en vare som slettes, vil det fortsatt ligge igjen beholdning på varen.
Hvis varenummeret på den slettede vare finnes på en annen grossist, vil du fortsatt kunne se lagerbeholdningen på denne varen.
Hvis den slettede vare ikke finnes på en annen grossist, vil du ikke kunne se lagerbeholdningen på denne varen siden den ikke finnes i noe vareregister.
Om du oppretter varenummeret igjen på en eller annen grossist, vil du igjen kunne se lagerbeholdningen.

(Dette gjelder i Contracting. Det blir ikke oppdatert på håndholdt enhet.)

 

Accepted solution
CHAMPION *

by Nina Bjørnstad

Ja nå har vi gjort det vi da, slettet varer. Hva mener du da skjer Vidar? Blir det krøll om vi har varen på lager og vi så eletter varenummeret?. Nina

by Vidar Johnsen1

Dette er ikke så enkelt som du tror.
Vi kan ikke uten videre slette varer som grossistene merker som utgått.
Mange brukere av Visma Contracting kan jo fortsatt ha de på lager selv om de ikke kan bestilles fra grossisten.
Derfor må dette behandles individuelt av hvert firma.

I dag kan en velge å slette varer fra-til og angi at kun utgåtte varer skal slettes.
Et alternativ til dette ville være å lage et program hvor man kan krysse av for utgåtte varer som skal slettes eller velge alle og fjerne kryssene for de som ikke skal slettes.

Neste steg er jo å få sendt dette over til systemene for Handyman og SpeedyCraft, men det er også noe som må programmeres.

Jeg vil foreslå at dette diskuteres i Visma Contractings brukerforening og at de tar det opp i møte med Visma.