cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Innlesning av egendefinert prisfil

by Cathrine Sirevåg Andreassen

Jeg la for en tid tilbake inn en egendefinert prisfil fra en av våre grossister, men en av prisene ble feil.

Tror det har noe å gjøre med behandlingskode da denne er den eneste med behandlingskode 1, mens alle andre har behandlingskode 0. Hvor hentes beh. koden fra? Denne er ikke definert i prisfilen. Og hvorfor får noen beh.kode 1 og noen 0?

I tillegg har jeg noen varer som ikke ble lest inn og det mener jeg har med varegruppen å gjøre. Varegruppen er definert i prisfilen, å jeg ser for meg at disse varegruppene ikke er definert i VC. Hvor kan jeg finne en oversikt over varegruppene?

Legger ved skjembilde av den prisen som er feil og opprinnelig prisfil. De med varegruppe 95,99 og 33 er ikke lest inn.

Cathrine

2 REPLIES 2

by Vidar Johnsen1

Problemet med at noen varer ikke blir lest inn er at de første varene har færre enn 5 siffer i varenummer.
Contracting krever at det minst er 5 siffer i varenummer.

Problemet med feil pris på enkelte varer er det det i prisfeltet ligger mellomrom som 1000-tallsskiller.
Prisene in innlest fil må ligge som 1234,50 ikke som 1 234,50

Se vedlagte dokument.

Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Vi har prøvd å få tak i deg via telefon og mail vedr. denne saken, men ingen svar pga. ferie.  Vi kontakter deg igjen etter 18. august.

Fortsatt god sommer:)