cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR *

Kundepris varer, kostpris + påslag

by Tom Stallvik1

Hei,

Vi ønsker å endre enkelte varegrupper slik at kundeprisen blir vår kostpris + % påslag.

F.eks alle varer mellom varenummer 1000000 - 1999999

Hvordan kan vi gjøre dette ?

1 REPLY 1
Accepted solution
VISMA

by John Trygg

Da bransjens standard er utviklet med beregning av kostpris på grunnlag av en rabattavtale med rabattgrupper bergenes standard utsalgspris etter samme prinsipp.

Du må derfor redigere dine materialavtaler. Her bestemmer du fritt fra/til varenummer, hvilken pris skal benyttes for beregningen og skal det være et påslag eller en rabatt. Du kan ha så mange linjer du ønsker i en avtale.

I avtalen kan du altså legge inn fra 1000000 - 1999999 som er kabler og legge et påslag fra kost. Du har i tillegg mulighet til å legge en rabatt på den beregnede prisen. Alt på samme linja i avtalen.

På andre varer kan du ha en annen beregning.

Du bør lage deg en standard avtale som alltid benyttes dersom kunden ikke ligger med egen avtale. Ved å lage en standerd vil du aldri "glemme" å få beregnet utsalgsprisen etter ønsket oppsett.