Mine områder
Hjelp
Heidi Krugerud
CONTRIBUTOR *

Pappapermisjon - innrapportering a-meld

av Heidi Krugerud

Ser på fraværsregisteringen at det er kommet opp et punkt/kolonne med a-melding.

Holder det å krysse av her når vi har en ansatt som er hjemme med pappapermisjon eller må det gjøres noe mer?

4 SVAR 4
Thrine Hoel
CHAMPION *

av Thrine Hoel

Mener du at jeg må legge inn fra f.eks 5.3 som er første fredag han skal ha permisjon til og med 3.7 m antall dager (17) og krysse av for permisjon uten lønn (dette får han jo av nav) og 20% ? OG osgå krysse av i boksen til A-meld?

Eller må hver fredag legges inn hver for seg på samme måte som over?

 

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei!

Da må du registrer fra og til dato i fraværsregistreringen med 20% (1 dag i uken). Deretter må du registrere de andre periodene med dato fra til.  Altså må dette rapporteres på flere linjer da det er forskjellig.

Thrine Hoel
CHAMPION *

av Thrine Hoel

Vi har en ansatt som skal ta ut pappapermisjon med en dag i uka over flere uker, samt i påske og noe av sommerferien, hvordan skal dette rapporteres??

 

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Fraværsregistrering og feltet A-melding

A-melding
Denne krysses av om fraværet skal innrapporteres på A-melding. Krysses den ikke av vil ikke fraværet rapporteres inn.
Det er kun på Permisjon og Permittering man har mulighet til å innrapportere på A-melding.
Feltet er ikke aktivt hvis Permisjon/Permittering er innrapportert.
 
Melding ID
Hvis Permisjon/Permittering er innrapportert på A-melding vil meldingsID vises her. 
Hvis man vil slette eller endre en linje som er innrapportert på A-melding, vil man få en advarsel.
Hvis man velger å gå videre vil status på linjen endres og man kan endre eller slette linjen. 
Da må man også danne ny A-melding for perioden og sende denne inn på nytt!

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"