cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Anonymous
Not applicable

Snittkost

by Anonymous

Hvor ofte bør man nullstille snittkosten?

Bør dette gjøres når man legger inn nye verdier ved årsavlutning, eller bør man bare la snittkosten fortsette til man ser at det blir store skjevheter mellon snittkost og kost-pris?

2 REPLIES 2
CONTRIBUTOR ***

by Eva Fjeldstad

Hvordan nullstiller jeg snittkost ?? Jeg har problemer med denne fordi en vare en gang ble registrert med en sinnsyk pris, og har dukket opp med jevne mellomrom. Snittkost blir derfor helt gal.

Accepted solution
VISMA

by Jon Sørensen

Noen nullstiller snittkost i forb. med varetelling ved årsavslutning.

Men jeg mener dette ikke er riktig, fordi det ligger varer på lager som kan ha en gammel kost.  Så hvert annet år blir kanskje mer korrekt. Selv om snittkosten uansett vil være en kalkulert gjennomsnitt og vanskelig å få 100% korreekt.