Mine områder
Hjelp
Terje Holmen1
CONTRIBUTOR *

Spørsmål vedrørende vedlegg i EHF faktura

av Terje Holmen1

 Blir et PDF vedlegg automatisk med i XML domkumentet? Statens vedvessen skiver følgende i sitt oppsett "vedlegg skal være innbakt i XML dokumentet".

8 SVAR 8

av Anne Haagensen

Hei!

Dere kan gå inn i AI, og ta ut en XML-fil (den er lett og lese), og så kan dere finne ut hvilke felter som er med både i e2b-xml og den tilsvarende i EHF-xml.
Hvis det er et ønske fra mange av våre kunder, så kan vi på sikt lage en oversikt over hva Contracting legger ut i e2b-xml fil, men hva som kommer videre til EHF(PEPPOL), Basware og de andre formatene, det styrer ikke vi over.

Egil Søyseth
CHAMPION *

av Egil Søyseth

En oversikt over hvilke felter i ordrebildet som kommer hvor i efakturaen hadde vært fint.

Testet ekstern ref. som koderef. Dette gikk ikke inn hos mottaker.

ordre-tillegg-referanse gikk inn.

Tester efaktura nå mot kommunen. Her går det å feile litt, da de er nye på dette de å.

Vis jeg skal sende efaktura til de store må alle feltene være rett, vis ikke blir denne avvist.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Når det gjelder siste spørsmål er det gjort en endring i fix2 i forhold til autoinvoice. I tidligere versjoner når man hentet fakturaen i autoinvoice i pdf format, kom det opp visning på faktura som autoinvoice genererte med engelsk tekst. Nå vises den originale fakturaen og det er også den som kunden får.

Stig Gunnar Lyngmo
CONTRIBUTOR ***

av Stig Gunnar Lyngmo

Vedr EHF til Statens Vegvesen. I hvilke felter i ordrebildet finner man følgende:

·          Deres referanse “AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/ID”
Dataelementet skal inneholde bestillers navn og/eller ansvarskode. Alle som bestiller skal oppgi navn (korrekt stavet) og evt. 5-siffret ansvarskode som referanse.

·          Bestillingsnummer “OrderReference/ID”
Dataelementet skal inneholde bestillingsnummer dersom det er oppgitt.

·          Kontraktsnummer “ContractDocumentReference/ID”
Dataelementet skal inneholde kontraktsnummer dersom det er oppgitt.

·          Fakturareferanse på kreditnota “BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID”
Dataelementet skal inneholde fakturanummeret til den fakturaen som skal krediteres.

·          Vedlegg “AdditionalDocumentReference/Attachment/EmbeddedDocumentBinar”
Vedlegg skal være av typen PDF. Vedlegget skal være innbakt i XML-dokumentet.

http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Kontakt/Kontakt+oss/For+leverandorer/Elektroniskfaktura 

·        

Egil Søyseth
CHAMPION *

av Egil Søyseth

Problemer med dette innbakte dokumentet er at det kommer opp som det eneste fakturaen som vises når motparetn bruker agresso. der står det verken ordrenr eller annen referanse. Fakturaflyten er som følgeende. vi sender til et felles fakturamottak for noen kommuner. mottakerene i kommunen får da inn i agresso et attestasjonsbilde. der vises kun den fakturaen som genereres av invoice. Den sier ikke noe, annet en brukt materiell og timer. det kommer da telefoner fra de om hva dette er for noe.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Vedlegget kommer innbakt i xml dokumentet. Denne "innbakningen" skjer ut fra autoinvoice til kunden.

Terje Holmen1
CONTRIBUTOR *

av Terje Holmen1

Dokumentet det er spørsmål om er vis man scanner kundens rekvisisjon for så å legge ved det som et et vedlegg. Vil det da være innbakt i xml dokumentet.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Det følger automatisk med et pdf dokument med autoinvoice. Dette dokumentet ser ikke ut som den opprinnelig fakturaen som også følger med autoinvoice.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"