Mine områder
Hjelp
May Britt Øybost
CONTRIBUTOR ***

Visma Dokumentsenter

av May Britt Øybost

Forstår at det i eksisterende versjon ikke er mulig å få farge på faktura/vedlegg.

Dette bør det komme en løsning på.

Har stilt spørsmålet under ideen, men her skjer det ingenting.

Får gjerne en tilbakemelding om dette lar seg løse.

6 SVAR 6
Ørjan Myhr
PARTNER

av Ørjan Myhr

Hei, kan du utdype hva du mener med farge på? Er det en farge på linjene, at du skal kunne sette på en farge på en inngående faktura for at den skulle skille seg ut på et vis? I tilfelle så har du en fargekategori som kan settes og selekteres på. Den fargelegger ikke hele linjen, men har et merke pr linje og du må da legge denne kolonnen der du vil ha den i tabelloppsettet. 

Mvh Ørjan Myhr, Proplan AS Stavanger
Mobil 98260908
May Britt Øybost
CONTRIBUTOR ***

av May Britt Øybost

Hei

Det gjelder farge på bilder som sendes med som PDF til faktura f.eks.

Disse blir ubrukelig når de ikke kan fåes i farge.

Ekstraarbeid for avsender å sende disse pr. mail.

av Svein Holanger

Alle dokumenter blir gjort om til sort/hvit Tiff-filer. Dette gjøres fordi det tar mindre plass å lagre, raskere å vise i dokumentviseren og bedre å tolke for OCR-tolken.

Vi har en diskusjon om hvorvidt vi skal tilby PDF-visnings også, men dette er ikke noe som vil blir prioritert i 2018.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg forstår ikke hvorfor alt skal være så ekstra vanskelig for Visma ifht andre regnskapssystemer...

At svaret er "det vil ikke bli prioritert i 2018" (altså kan man regne med over ETT ÅR) når flere kunder har behov det burde vært enkelt å løse.

 

Vi sliter med det samme hos oss.

F.eks parkeringsbøter - som kommer på en gul bakgrunn med sort tekst blir helt uleselig ved overføring til dokumentsenteret. Selv ved fargejustering, omgjøring til pdf etc.

Dessuten er det ting som skal inn i systemet hvor det er markeringstusj etc. Og etter at det ikke lenger er krav om bilag på papir så mottar man noen ganske dårlige jpg-filer i blant. Noe som er enkelt å fikse i andre regnskapssystemer, men da altså ikke Visma, som velger å ikke prioritere dette.

Det bør iallfall være et valg om at man kan gjøre om enkeltfiler til Pdf-visning når det ikke fungerer med svart/hvitt Tiff. I det daglige er det ingen problem, men de få gangene det er et unntak så bør det i 2018 være en mulighet for å få løst det i de enkelttilfellene.

 

Jeg legger ved et vedlegg som underbygger at dette bør gjøres noe med - iallfall at man blir gitt valget i de tilfellene det skjærer seg. Enn så lenge må man rett og slett opprette en egen bilagsperm med fysiske papirer så lenge man bruker Visma som regnskapssystem...

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei, dette er et stort problem for oss også som jeg har tatt opp med dere flere ganger. Vi har mange reiseregninger og vi bruker fryktelig mye tid på å prøve å forbedre kvaliteten selv etter de har vært importert inn i dokumentsenteret. Jeg fikk inntrykk av at dette skulle forbedres fra 1.mars? Mener dere virkelig at dette ikke prioriteres i 2018?? Hva med eventuell ettersyn og kontroll av bilag - kan vi være trygge på at den kvaliteten dere tilbyr oss er god nok?

av Svein Holanger

Hei

Takk for innspillene.

Forstår at dette er behov hos noen av våre kunder. Andre kunder bruker Visma Document Center (VDC) til inngående faktura og Visma.net Expense til utleggsrefusjon, som er i henhold til hva Visma anbefaler. Dermed har VDC blitt mer et mottakssystem for fakturaer enn å håndtere andre bilag.

Når det gjelder det at dette burde være lett å løse, så er det ikke det. Håndteringen av dokumenter er en del av hjertet til VDC. Å bytte ut dagens håndtering av dokumenter, med en ny metode, vil være svært omfattende. Likevel er dette noe vi har diskutert, men ikke landet på hvorvidt vi vil endre dette eller prioritere andre forbedringer som kunder ønsker seg. En slik endring vil kreve mye testing, slik at det vil være uaktuelt å levere dette til noe annet enn en hovedversjon. Neste hovedversjon er versjon 13 (kommer i slutten av mai 2018). Den versjonen er det nå kodestopp på, så her kommer det ikke mer ny funksjonalitet enn det som allerede er utviklet. Neste hovedversjon vil antagelig kommer til sommeren 2019. Det er på bakgrunn av dette at jeg sier det ikke kommer i 2018. Men som sagt er det ikke tatt noen endelig avgjørelse på om og evt. når dette vil bli gjort.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"