Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Opprette klienter fra Altinn

av Anonymous

Forsøker å opprette klienter ved hjelp av knappen "Selskaper i Altinn", men får da kun tilgang til de 27 første selskapene i alfabetisk rekkefølge. Hvordan får vi tilgang til de resterende selskapene?

4 SVAR 4

av Hermod Gundersen

Hei.

Svar til ditt første spørsmål, "Vil dette bli rettet i 2015-versjonen også?"

Rettelsen vil ikke bli foretatt i 2015-versjonen. Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å importerere et spesifikt selskap i 2015-versjonen, så kan du først opprette selskapet og deretter kan du bruke funksjonen på den klienten du har åpen. Denne finner du i navigatoren under Oppgaver - Altinn - Importer. Ved opprettelse av selskapet registrerer du org.nummeret i Firmaopplysninger, evt. for enkeltpersonforetak registrerer du innehavers fødselsnummer under skillekortet "Kontaktinformasjon" i formaopplysninger.

Svar til ditt andre spørsmål "Er det også mulig å opprette enkeltpersonforetak ved hjelp av denne funksjonen?"

Ja, det er mulig å opprette enkeltpersonforetak også.

For å opprette et enkeltpersonforetak ved hjelp av denne funksjonen må enkeltpersonforetaket ha sendt inn selvangivelse / skattemelding for fjoråret der enten RF-1175 Næringsoppgave 1 eller RF-1167 Næringsoppgave 2 er vedlagt.

For å hente ut data, er det også viktig å ha de riktige rettighetene. Hvis ikke vil det komme feilmelding.

Det er nødvendig å ha rettigheter til skatyteren registrert på skattyterens fødselsnummer for å hente ut data fra Altinn. 

Rettigheter er todelt både ved henting og sending av data:

1. Personlig rettighet til brukeren

2. Rettighet til eieren av den Datasystem-ID man bruker.

Hvis du bruker en datasystem-ID registrert p¨Finale-brukeren selv (på fødselsnummeret til brukeren), vil samme rettighet blir brukt både til pkt. 1 personlig rettighet og pkt. 2 datasystem-rettighet.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Er det også mulig å opprette enkeltpersonforetak ved hjelp av denne funksjonen? Finner ingen data på altinn når jeg bruker org.nr, og får feilmelding når jeg bruker fødselsnummer.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Vil dette bli rettet i 2015-versjonen også?

av Hermod Gundersen

Hei.

Vi er blitt oppmerksom på denne begrensningen, og dette problemet vil bli rettet i en automatisk programoppdatering torsdag 26. januar 2017.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"