cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Elektronisk kommunikasjon

by Jon Haldor Kvidal

Er det slik at det ikke går an å rapportere elektronisk kommunikasjon uten at det kjøres lønn i tillegg i 2018?

Får feilmelding om at det ''ikke er tillatt med negativ lønn''. Denne feilmeldingen kom ikke opp i 2017.

Fri telefon skal vel rapporteres hver måned, uavhengig om man har lønn eller ikke.

4 REPLIES 4

by Ronny Aukrust
Hei,

Å tillate negativ lønn er en innstilling du finner i meny «Grunndata | Firmaopplysninger». Ettersom lønnsart for elektronisk kommunikasjon beregner skattetrekk, så vil det bli negativ lønn (negativ utbetaling) på ansatte som du kun beregner elektronisk kommunikasjon på.

Dette negative beløpet vil Visma Lønn prøve å trekke på de ansatte ved neste lønnskjøring.

Dette er ikke noe som er endret i 2018, men har vært slik i mange år.
CONTRIBUTOR **

Synes dette er merkelig. Jeg kjørte med innrapportering av telefon på dette firmaet i 2017 og hadde ikke noe trøbbel. Det ble ikke beregnet skattetrekk av denne arten når det ikke var lønn i tillegg. Det ble ikke akkumulert noe negativ lønn.

Accepted solution
CONTRIBUTOR ***

Har flere permitterte som har beholdt jobbtelefonen i permitteringen. De har ikke lønn, men EKOM innrapporteres hver måned. På linjen i lønnsregistreringen, for den dette gjelder, så velger jeg trekkfritt under Trekkode. Da blir dette rapportert inn i riktig periode, men skattetrekket blir ikke betalt. Tror dette er en ok måte å gjøre dette på, visst ikke får noen fra Visma korrigere meg.

Accepted solution
VISMA

Dersom du kjører en lønnskjøring kun med innrapportering av telefon valgte du da kanskje trekkode "2-Trekkfritt"

Registreres slike trekk på en ordinær lønnskjøring og det ikke kjøres lønn samtidig på den ansatte, må du overstyre trekkoden på denne registreringen. Dette gjør du ved å hente fram feltet "Trekkode" fra "Tabelloppsett" (Høyreklikk i registreringsvinduet).  Dersom du ikke overstyrer dette vil programmet beregne skatt, og du vil oppleve at du får negativ lønn.