Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Lønnsart - hovedbokskonto

av Anonymous

Hei!

Vi byttet fra 4 til 3 sifrede lønnsarter, og da ble visst alle lønnsarter styrt mot 5000 (fastlønn), istedenfor 5010 lønn fagarbeider, 5020 lønn lærlinger.. Hva er det som er styrende? Vi har nemlig 3 forskjellige lønnsarter til bonus, som går mot hver sin konto: 50-5005, 51-5015, 52-5025.

(Dette var de eneste kontiene som gikk rett i forbindelse med konverteringen..)

Fastlønn går mot 1-5000, så den er jo grei, men...

Mitt problem blir da feks. timelønn 4--- om jeg setter den mot 5010 så går jo den mot timelønn fagarbeidere, og ikke timelønn lærling? Må jeg ha en lønnsart pr hovedbokskonto?

I ansatte registreringen så er det under personalopplysninger, personal et felt for hovedbokskonto lønn. Holder det at jeg legger inn 5010/5020 her? Kan jeg da bruke timelønn lønnsart 4 på både den tømrer og lærling da???

Samme problem fikk jeg da med akkordoppgjør.. Må jeg ha en lønnsart pr tømrer/læring...? 

Altså, må jeg ha en lønnsart pr hovedbokskonto?

4 SVAR 4
Bjørn Ove Jørgensen1
CONTRIBUTOR **

av Bjørn Ove Jørgensen1

Du kan ha flere lønnsarter som går mot samme hovedbokskonto i økonomisystemet, men en lønnsart bør ikke gå mot flere hovedbokskonti. Da får du en lett oppgave å avstemme lønn mot regnskap.

Du kan godt ha flere "inntektsbeskrivelser" mot samme hovedbokskonto, men det er veldig viktig å ikke endre inntektsbeskrivelsen i løpet av året, da får du store problemer ifm innrapportering.

 

Det er inntektsbeskrivelsen som er styrende for innrapportering til myndighetene. Hvilke lønnsarter/hovedbokskonti du bruker er for ditt interne bruk og regnskap.

 

Viktigste å huske er at en lønnart skal kun gå mot en konto (så fremt det ikke er refusjon for diverse utlegg osv). Du kan da summere alle LA som går mot en konto ifm avstemmingen mot hovedbok. Mange hovedbokskonti mot en LA vil gi store avstemmingsproblemer (konto 5000 brukes da av LA 1 og LA 2, konto 5001 brukes av LA 2 og LA3 osv...)

 

av Stian Alexander Lie

Hei, 

 

nei du kan overstyre i lønnsregistrering, men er nok best å ha en per hovedbokskonto. 

 

Personlig ville jeg brukt en kostnadsbærer som avdeling eller prosjekt istedenfor så slipper du egne hovedbokskonti, men det er sporbart i regnskapet på alle hovedbokskonti du har. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Vi har prosjektregnskap, og fordeler (vel, fordelte før..) lønn pr fastlønn/tømrer/lærling.. i tillegg til prosjekt..

 

Dvs at det er lønnsarten som er styrende?

 

Hvorfor ligger det i det hele tatt et felt for hovedbokskonto på ansatt da? Merkelig..

av Stian Alexander Lie

Hei, 

 

hvis du tenker feltet hovedbokskonto lønn, så er det ett felt jeg ikke har tenkt på i hvilke tilfeller brukes faktisk. så kanskje jeg svarer feil på den. 

 

lønnskontosettet styrer jo noen hovedregler som hvor arbeidsgiveravgift og slikt føres, her kan du jo ha avvik på noen ansatte. Reskontroene brukes for personalkjøp og evnt utbetaling via ERP. 

 

forstod jeg det originale spørsmålet så skal du ha forskjellige hovedbøker for bonus og lønn osv. Ett felt på ansatt vil uansett ikke løse det, om det skla mot forskjellige hovedbøker. 

 

Menm når du er kjent med prosjektregnskap så vil min anbefaling om å ta i bruk en kostnadsbærer på dette istedenfor hovedbokskonti egentlig forsterke seg. da legger du jo bare inn avdeling eller kampanje, ekstra 1 osv på den ansatte så overføres det til ERP så lenge det er satt opp under hovedbokskontoer i visma lønn. så får du informasjonen i regnskapet. så slipper du mange hovedbokskonti å forholde deg til, og du slipper mange lønnsarter og slikt. Det er sikkert spesielle årsaker at man vil ha det på kontonivå men mulighetene er ihvertfall her. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"