Mine områder
Hjelp
Haugl
CONTRIBUTOR ***

Kostnadsbærere - tilordne godkjennere

av Haugl

Vi har akkurat startet opp med Visma-familien, og ifbm tilordning av godkjennere på avdelingsnivå lurer jeg på om det er mulig å søke blant avdelingene som allerede er lagt inn med godkjenner. 

Vi har lagt inn ca 200 avdelinger, som alle har en godkjenner hver. 

 

Noen ganger slutter en godkjenner, og ny skal legges til. Da er det veldig tungvint å måtte scrolle hver gang. 

 

I tillegg hadde det vært kjekt å kunne på brukere som som er tildelt avdeling. 

Eks: jeg får en mail fra en person med spørsmål knyttet til regnskapet, vedkommende skriver ikke nødvendigvis hvilken avdeling hen snakker om. Da hadde det vært greit å kunne søke. 

Under feltet "tilordnede godkjennere for den valgte..." kan man søke på godkjenner, men da kun innenfor avdelingen man har valgt. 

Kanskje et felt til hvor man kan søke blant alle godkjennere og avdelinger, også kommer det opp

"Kari Olsen" godkjenner for "avdeling Lade"

 

Tips til en nybegynner?

1 SVAR 1
Haugl
CONTRIBUTOR ***

av Haugl

 Korrigerer meg selv, i 3. avsnitt:

I tillegg hadde det vært kjekt å kunne SØKE på brukere....

 

Jeg lurer også på hvordan man kan legge til prosjektgodkjennere på kun noen prosjekt. 
Det virker på meg om man under approval - konfigurasjon - kostnadsbærere - velg kostnadsbærergrupper må velge "alle eller ingen". 
Jeg har avdeling som øverste nivå, men hvis jeg legger til prosjekt, blir det prosjekt på alle. 

Med over 200 avdelinger og 300 prosjekter, blir det veldig mye jobb om jeg må legge inn alle, spesielt siden 90% av de skal godkjennes av avdelingsgodkjenner. 
Ønsker mulighet til å legge til prosjektgodkjenner for enkelt-prosjekter. 
Slik at kostnaden først går til prosjektgodkjenner, så til avdelingsgodkjenner. 
Kan f.eks løses der man velger "legg til kombinasjon av kostnadsbærere" også kan man legge inn andre kostnadsbærervalg her. 

Oppsummert:

- Ønsker bedre søkemulighet på kostnadsbærergruppe øverste nivå

- Ønsker bedre søkemulighet blant alle som er godkjenner i en eller annen avdeling, 

-Ønsker bedre mulighet til å legge inn prosjektgodkjenner på enkeltprosjekter

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"