Mine områder
Hjelp
Heidi Høgmo Jakobsen
CONTRIBUTOR ***

Gradert sykemelding og ferie

av Heidi Høgmo Jakobsen

Hvordan registrerer man ferie på en som er gradert sykemeldt? Det går fortsatt ikke an å registrere både sykemelding og ferie på sammen tid..... Sykemeldingen stopper ikke selv om de tar ferie.

5 SVAR 5
Godkjent løsning
Britt-
CONTRIBUTOR ***

av Britt-

Jeg har fått opplyst - og praktiserer - at dersom en ansatt er sykmeldt og f.eks. jobber 40% hver dag når ferie skal tas ut, så må man ta vekk sykegraden i den perioden ferien skal avvikles. Ferien "trumfer" i Calendar.

Heidi Høgmo Jakobsen
CONTRIBUTOR ***

av Heidi Høgmo Jakobsen

Jeg ser at det er slik det må gjøres, men jeg mener fortsatt at det bør være mulig å registrere begge deler.

Iren Solem
CONTRIBUTOR **

av Iren Solem

Blir dette riktig på fraværsrapporten også da?  Mener jeg får flere "korte" sykefravær på den ansatte når jeg legger inn feriedager i en lengre sykmelding.

 

Godkjent løsning
Rita Lundetræ
CONTRIBUTOR *

av Rita Lundetræ

Delvis sykmeldt
For arbeidstakere som er delvis sykmeldt skal arbeidsgiver fastsette ferie etter de vanlige reglene i ferieloven. Det er ikke adgang til å kombinere en gradert sykmelding med ferieuttak - dette betyr at det ikke er lov til å avvikle feriedager bare på de dagene man skulle vært på jobb. Graderte sykepenger er imidlertid ikke til hinder for at arbeidstaker kan få sykepenger på reise, dersom vedkommende avspaserer fleksitid. F.eks er den ansatte 50 prosent sykmeldt og ønsker å reise til utlandet, kan vedkommende avspasere de resterende dagene.

Randi Kalland
CONTRIBUTOR **

av Randi Kalland

Dette lurer jeg også på- har spurt flere konsulenter men aldri fått noen løsning. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"