Mine områder
Hjelp
Enel051
CHAMPION ***

Tilbakebetaling skatt og aga fra Skatteetaten etter retroaktive verdier

av Enel051

Noen som har fått tilbakebetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra Skatteetaten etter retroaktive verdier? Hvordan har dere bokført dette?

17 SVAR 17
Helga-Lise
CHAMPION *

av Helga-Lise

Fortsetter på denne da det blir avvik igjen her.

Er det slik at jeg kan stole på avstemmingsinfo fra Skatteetaten mottatt igjennom Altinn for hele perioden 2022, og betale inn/avregne 6.termin i tråd med denne? Altså i stedet for å betale inn det som står i terminoppgave 6 igjennom Payroll. 

LNO
CHAMPION ***

av LNO

Hei - når jeg har hatt retroverdier som går på tvers av terminoppgaver (f.eks tilbake i juni i juli), så er a-meldingen og terminoppgaven for juli/august riktig, men jeg må da endre evt skatt/AGA for terminoppgaven som gjelder juni i avstemmingen min. Retroendringen kommer på den terminen som endringen gjelder, så du må gå inn i a-meldingsbildet og ta ut ny terminoppgave selv for å legge inn de nye tallene i avstemmingen. Da vil det bli avvik i balansekontoene pr f.eks 30.6, men når man får penger tilbake eller betaler inn det som er for lite i ettertid, så blir det riktig. Du kan absolutt stole på avstemmingsinfo fra Altinn, men for å få dette til å stemme med payroll, må du gå tilbake og hente ut nye rapporter for de(n) terminen som er endret.  Det hadde vært mye enklere om endringen la seg inn på den terminen man er inne i, slik at man enten betalte mindre på den terminen, eller at man betalte mer. Håper dette svaret er forståelig 🙂

Enel051
CHAMPION ***

av Enel051

Gjør du nye bokføringer i regnskapet som vedrører tidligere terminer ved korrigeringer? Jeg har i grunn antatt , og forventet, at så lenge en bokfører alle lønnskjøringene ved korrigeringer og vanlig kjøringer pr dags dato, så hensyntar regnskapsrapportene/bokføringsbilagene alt også for tidligere perioder, slik at en ved bokføring etter hver lønnskjøring så skal regnskapet alltid være oppdatert. Men jeg får det ikke helt til å stemme i praksis...

LNO
CHAMPION ***

av LNO

Hei, hvis vi har betalt for mye skatt/aga, har jeg i utgangspunktet kun trengt å bokføre innbetalingen på rett HB-konto. Jeg har også antatt at siste terminoppgave er med riktig beløp, hvis det er har blitt ført retro på tidligere terminer som har gjort at det har blitt betalt for lite. Og når jeg da har betalt siste termin slik Payroll viser, så har jeg ikke fått krav om å betale mer. Men det har vært ett puslespill for å få avstemt konto 2600 og 2770. Du må nesten bestemme deg for om du skal endre på terminbeløpet tilbake i tid eller ikke 

Enel051
CHAMPION ***

av Enel051

HB-konto? Men hva med regnskapsrapporten? Bokfører dere den som "hører til" den lønnskjøringen eller bokfører dere flere rapporter når det har vært retor-verdier? Jeg antar jo at den som "hører til" lønnskjøringen også hensyntar alle transaksjonene og evt korrigeringer, slik at når den siste er bokført så skal saldo på konto være riktig.

LNO
CHAMPION ***

av LNO

Jeg bokfører kun den regnskapsrapporten som lages pr lønnskjøring. Denne laster jeg opp direkte i Visma.net Financials, da systemene er integrerte. Så ja, jeg antar at evt retro-transaksjoner i en lønnskjøring, kommer med i regnskapsfila som jeg laster opp. 

Beathe Lassen
CONTRIBUTOR ***

av Beathe Lassen

Hei, jeg ser at du bidrar mye med tilbakemeldinger på Payroll. Vi bruker i dag HL og lurer på om det er mulig å få kotakt med deg utenom Community for å høste litt erfaring om Payroll. Jeg kan nås på beathe@extra-leker.no

 

Med hilsen

Beathe

Hildegunn Hansen
CONTRIBUTOR ***

av Hildegunn Hansen

Dette er noe vi også sliter med! Vi bokfører dette beløpet mot balansekontoene for skatt og aga, men av og til får vi summerte beløp så det er ikke alltid så lett å finne ut hva som er hva. Dette er generelt noe som skaper en del frustrasjon. Med en gang det gjelder naturalytelser og trekk i lønn som gjelder en tidligere periode, blir det generert retroaktive a-meldinger og ny terminoppgave. Vi opplever å få tilbakebetalt eller få betalingskrav med kort betalingsvarsel fra Skatteetaten hver måned nå, og det er vanskeligere å gjøre avstemminger.

 

For eksempel så har vi ansatte som har fått økt lønn fra 01.04 etterbetalt i juli, dette genererer litt ekstra trekk i feriepenger og gjør at vi får tilbakebetalt en liten sum med aga gjeldende tredje termin.. Jeg forstår dette med rett periode, men dette må være noe vi kan ta ansvar for og velge selv fra sak til sak..

Elin Haugvaldstad
CONTRIBUTOR *

Du skriver at du skal føres på balansekonto. Det er jo skattekonto f.eks 2600 (Trukket skattetrekk og betalt)  som er standard, men når du avstemmer denne kontoen etter du har ført tilbakebetalingen fra skattekontoret, så stemmer ikke skattebeløpet med opplysningen hos Allthin 

så jeg lurer på hvordan det skal føres. For å få skatt og AGA til å stemme etter korrigeringen? Jeg trodde skattekontoen ble automatisk korrigert i lønnssystemet etter generert retroaktive verdier. 

Helga-Lise
CHAMPION *

av Helga-Lise

Hei, ang forskuddstrekket så kan du identifisere avviket ved å se på lønnskjøringen endringen ble ført i (f.eks desember) og bruke rapporten "Transaksjoner detaljert" og så ser du på lønnsart for skatt for tidligere perioder (f.eks sept/okt), om det er positive tall på lønnsart for forskuddstrekk. 

Enel051
CHAMPION ***

av Enel051

Jeg trodde virkelig de regnskapsrapportene som ble generert i lønnskjøringen var de vi kunne stole på og var de som var reelle for bokføringen. Meldte ifra til support om dette og fikk bare arrogant svar om at jeg kunne jo bare gå til hrm og finne rapportene der.

Eide Marianne
CHAMPION ***

av Eide Marianne

Ja, tidkrevende å kjøre lønn i dette systemet!  Er det ikke slik at ved retro i en lønnskjøring så genererer systemet en ny A-melding på tidligere måneder, så kan man sammenligne den mot den første a-meldingen for aktuell periode og på den måten se om det er avvik fra opprinnelig a-melding for perioden.  Jeg får alltid retroverdier, men så langt uten endring i AGA og skattetrekk.

LNO
CHAMPION ***

av LNO

Spesielt når pengene som gjelder skattetrekk kommer inn på vanlig konto, og må overføres til skattetrekkskontoen manuelt for at det skal bli nok der

Enel051
CHAMPION ***

av Enel051

Unødvendig ekstra arbeid ja. Dette burde heller gått til avregning i neste termin.

Elin Haugvaldstad
CONTRIBUTOR *

av Elin Haugvaldstad

Helt enig. mye ekstra arbeid 

Ine Bremseth
CONTRIBUTOR *

av Ine Bremseth

Jeg har fått det. Bokførte manuelt i regnskapet til neste termin kom. Skaper ekstra arbeid dette....

kae1960
CONTRIBUTOR **

av kae1960

Har ikke vært ute for det, men terminoppgaven ser ut til å basere seg på de siste retroaktive A-meldinger.  Jeg fikk for 4. termin på terminoppgaven mer å betale i forskuddstrekk enn det som var trukket i lønn.  Det går jo ikke.  Termin 3 og 4 samlet ble jo riktig.  Ser ut som det er nødvendig å sjekke terminoppgave mot A-meldinger.  Kan ikke stole på terminoppgaven.  Visma, skal det være slik?

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"