Mine områder
Hjelp
LarsI
CONTRIBUTOR **

Trekk egenandel ansatte OTP - redusert grunnlag arbeidsgiveravgift feil ?

av LarsI

Når en bedrift har en OTP avtale med de ansatte for 7% innbetaling der det foreligger avtale med de ansatte om deres egenandel er 2% så skulle en tro at bedriftens andel på 5% skal være grunnlag for arbeidsgiveravgift.

Visma.net Payroll sin LA60020 Kalkurlert tjenestepensjon OTF firmaets andel tar ikke hensyn til 2% trekk som de ansatte selv betaler - slik at arbeidgiversavgift grunnlaget blir beregnet ut fra total premie på 7% og ikke firmaets andel på 5%. Skulle da anta at bedriften betaler for mye arbeidsgiveravgift vedr. OTP.

 

Har testet å endre LA60030 vedr. pensjonstrekk egenandel - ved å endre denne lønnsarten slik at dette trekket gir redusert grunnlag for arbeidsgiveravgift. Grunnlaget for arb.giveravgift for OTP blir da beregnet 7% - 2% = 5%. Jeg tenker da at det netto blir beregnet riktig arbeidsgiveravgift vedr. OTP.

 

Testet for en ansatt med en månedslønn på kr 10.000. Får da en varsel i A-meldingen "Avvik mellom avgiftsgrunnlag og summen av avgiftspliktig inntekter for alle inntektsmottakere. Oppgitt avgiftsgrunnlag er kr 500. Summen av avgiftspliktige ytelser for inntektsmottakere er kr 700. DIfferansen er kr 200. Sjekk avviket og rett opp dersom det er feil". 

Avviket kr 200 er identisk med totalbeløp for LA60030 for 2% trekk egenandel for ansatte for samme periode. 

 

Faktura fra OTP leverandør vil være kr 700 - slik at det blir ikke noen justering på LA60000 Tjenstepensjon, OTP firmaets andel - manuell.

Faktura kr 700. Trekk egenandel - 200 = kr 500 grunnlag arbeidsgiveravgift

Allerede beregnet i Visma.net Payroll: LA60020 Kalkulert OTP kr 700 og LA60030 Trekk ansatte kr -200 = kr 500 som grunnlag arbeidsgiveravgift vedr OTP (kr 0 i justeringer LA60000)'

'

Har noen andre sjekket dette eller funnet andre løsninger som gir riktig grunnlag for OTP uten varsel om mulig avvik i A.melding returen?

 

 

 

 

2 SVAR 2

av Morten A. Karlsen

Hei. I for å løse ditt oppsett, skal du registrere 5% i feltene for firmaets andel. Ikke 7. Så 2% i andel.

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Pensjon-Beregne-firmaets-andel-og-trek...

LarsI
CONTRIBUTOR **

av LarsI

Foreløpig løsning tror jeg vil være at jeg endre tilbake LA60030 til ikke å inngår i arg.giv.avg. grunnlaget, og heller registrere hele beløpet som er trukket i egenandel for de ansatte som en minus-post på LA60000

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"