avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Jbergkvist
CONTRIBUTOR ***

Olika konton för omvärdering av kundfordringar/leverantörsskulder och likvidkonton

av Jbergkvist (Uppdaterad ‎20-05-2020 11:34 av Christian Sandell VISMA )
Status: Idéarkiv

I valutahantering (CM101000) kan man idag bara sätta ett konto för vinst resp förlust vid omvärderingar och vid realiserade valutadifferenser. Här skulle det vara bra om man kunde sätta olika konton för omvärdering och realiserade valutadiffar för kund- och leverantörsreskontror resp likvidkonton. Enligt god redovisningssed ska omvärdering av kundfordringar och leverantörsskulder redovisas inom rörelseresultatet, förslagsvis på 3960/7960 om man använder BAS-kontoplanen. Omvärdering av likvidkonton ska däremot gå som en finansiell post på 8330/8430, liksom om man omvärderar lån i utländsk valuta. Likaså ska realiserade valutadifferenser från kund- och leverantörsfakturor redovisas inom rörelseresultatet. Nuvarande hantering gör det alltså inte möjligt att följa god redovisningssed och kräver manuell handpåläggning för att få en korrekt resultaträkning.

 

 

5 Kommentarer
av Gunilla Bengtsson
Status changed to: Status: Rösta
 
av Christian Sandell
Status changed to: Status: Idéarkiv

Tack för ditt bidrag.

Tyvärr har din idé, denna gång, inte fått tillräckligt med röster för att gå vidare till utvärdering. Vi rekommenderar dig att pröva ett annat sätt att lösa ert önskemål, kanske som en anpassning med hjälp av en av våra partners. Många av våra tjänster är flexibla och kan anpassas åt den enskilda kunden. Även om din idé vid detta tillfälle inte prioriterats, är du välkommen att registrera den på nytt som en ny idé och därmed kommer den att vara med vid nästa omröstningstillfälle.

Återigen, tack för att du bidrar till utvecklingen av visma.net

Jbergkvist
CONTRIBUTOR ***
av Jbergkvist

Hej Christian,

det var ju synd att fler inte ville rösta för att systemet ska klara att uppfylla god redovisningssed, för det är som jag skrev att olika konton ska användas för valutaförändringar på rörelsefordringar/skulder och likvida medel och andra finansiella poster. Så egentligen ser jag det som en felrättning ni borde göra och inte en idé för framtiden.

 

mvh

Johan Bergkvist

Thomas Mostrom
PARTNER
av Thomas Mostrom

Hej, Johan

 

Man kan sätta unika konton per valuta samt för de olika delar i omvärderingen de används för utöver det som finns i CM101000.

I Screen CM202000 per valuta

Dock lite svårt att tolka vilka fält som är kopplad till AR/AP eller Likvidkonto, vilket dock Christian kan hjälpa till att specificera.

Tyvärr går det inte att styra per Likvidkonto, Leverantör eller Kund vad jag vet.

 

image.png

 

 

COBSJR
CHAMPION *
av COBSJR

Hej!

Jag håller med Johan Bergkvist att detta inte borde hanteras som en "idé" utan som en nödvändighet för att uppfylla god redovisningssed. Jag får liksom Johan hantera detta manuellt och det är inte syftet med vårt byte av affärsystem att byta bort en automatisk funktion till en tidsödande manuell funktion.

 

Att uppfylla god redovisningssed borde bara prioriterat för Visma att lösa.