Mijn Communities
Help
Salden
CHAMPION **

RVU codering in geval non-activiteit

door Salden

In releasenotes 185 worden nieuwe codes geïntroduceerd voor eenmalige  en periodieke RVU-uitkeringen.

Je kunt echter ook iemand op non-actief zetten tot aan zijn AOW en zo bijv. de pensioenopbouw laten doorlopen. Ook in dat geval geldt de RVU. Welke inrichting moet in dat geval worden gehanteerd? Moet ik dan de IKV wijzigen naar code 53 en zelf de eindheffing boeken?

Ik mis deze optie in de releasenotes en hoor graag hoe te handelen in die situatie.

 

 

5 ANTWOORDEN 5

door Juliette Franzen

Zou je hiervoor een ticket willen aanmaken, waarin je de situatie beschrijft. Op deze manier kan de juiste analyse worden gemaakt. En kan er bepaald worden of de informatie hierover tekort schiet.

Salden
CHAMPION **

door Salden

Hallo Juliette,

 

Ik heb destijds een ticket aangemaakt en ben toen keurig geholpen. Het nr is 23407459. Alles wordt hierin zeer uitvoerig benoemd en zou gebruikt kunnen worden in een handleiding.

 

Mvg,

Oscar Salden

EJonker
CONTRIBUTOR **

door EJonker

Hebben jullie hier iets aan?

 

1.2 Pseudo-eindheffing RVU-regeling

Bij regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) en het omslaggefinancierde deel van prepensioenregelingen betaalt u in sommige gevallen een pseudo-eindheffing over de uitkeringen uit deze regelingen, de werkgeversbijdragen en -premies. Deze pseudo-eindheffing is 52%.

1.2.1 Vastleggen van een uitkering onder RVU

Bij het verwerken van een uitkering die onder de RVU valt, moet allereerst een nieuw dienstverband worden aangemaakt. Op dit nieuwe dienstverband moet het volgende worden vastgelegd:

  • Wel of niet toepassen van de drempelvrijstelling. Er is een drempelvrijstelling voor deze eindheffing van 52% in de periode 3 jaar voor AOW-datum. Deze drempelvrijstelling is ongeveer de hoogte van de bruto-AOW-uitkering per maand. De eindheffing moet, als aan de voorwaarden voor de drempelvrijstelling wordt voldaan en deze wordt toegepast, pas worden afgedragen als de maximale drempelvrijstelling is bereikt, zie paragraaf 2.1.
  • Startdatum RVU (zie paragraaf 3.3) als u gebruik wilt maken van de drempelvrijstelling.
  • Het wel of niet toepassen van de werknemersverzekeringen. Dit afhankelijk van of de uitkering loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is (de medewerker blijft in-dienst) of loon uit vroegere dienstbetrekking (de medewerker gaat uit-dienst en gerelateerd hieraan volgt een uitkering) is. In het eerste geval dienen de werknemersverzekeringen wel te worden afgedragen. In het tweede geval niet. Je kan het wel of niet toepassen van de werknemersverzekeringen in Gemal regelen met invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA, 02124 Code ZW.
  • Het toepassen van de witte of groene tabel. Dit is afhankelijk van of de medewerker in-dienst blijft. Gaat de medewerker uit-dienst en krijgt deze een bedrag mee dat als een RVU kwalificeert? Dan dient het belast te worden tegen de groene tabel. De medewerker is immers niet meer in-dienst en krijgt eigenlijk een transitie-of ontslagvergoeding mee (in één keer of in meerdere termijnen).
    Blijft de medewerker in-dienst, maar wordt deze op non-actief gesteld met behoud van loon dat als een RVU kwalificeert? Dan dient dit de eerste 24 maanden belast te worden tegen de witte tabel. Vanaf de 25e maand kwalificeert de uitbetaling niet meer als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en dient te over te worden gegaan op de groene tabel.
    Of Gemal de witte of groene tabel toepast is te regelen met invoercode 02333 code loonheffingstabel.
  • Het correct toepassen van de premie ZvW. In het geval dat de uitkering kwalificeert als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en wordt belast tegen witte tabel, moet de werkgeversheffing ZvW worden afgedragen. Invoercode 02101 Code verzekeringsplicht ZvW moet op waarde 2 (K) staan. Is de uitkering loon uit vroegere dienstbetrekking, dan moet invoercode 02101 op waarde 4 (M) staan en zal de ZvW premie worden ingehouden bij de medewerker. 

Het moet dan tegen de witte tabel afgerekend worden voor de eerste 24 maanden. 

Salden
CHAMPION **

door Salden

Hallo,

 

Bedankt voor de uitvoerige beschrijving. Het probleem is destijds door Visma opgelost. Was wel een heel gedoe. Ik hou deze info achter de hand voor de toekomst. Mocht het nog een spelen dan kan ik hier zeker wat mee.

 

Mvg,

Oscar Salden

Caroline van den Wijngaard
CONTRIBUTOR ***

door Caroline van den Wijngaard

Ik ben ook op zoek naar het antwoord hierop