Mijn Communities
Help
Maurice van de Pol
CHAMPION *

Vakantieuitkering(+EJU) foutief berekend bij BOSV

door Maurice van de Pol

Ik heb zojuist een proefproductie gedraaid voor een medewerker die de hele maand augustus betaald ouderschapsverlof opneemt (middels code P13215). Er wordt vervolgens geen vakantieuitkering (en eindejaarsuitkering) berekend. Dat is mijns inziens niet juist. Immers wordt er alleen over de uitkering geen VT en EJU opgebouwd. Feitelijk zou de medewerker dus 70% van zijn normale VT en EJU moeten opbouwen (tenzij sprake is van max. dagloon uiteraard). Heeft nog iemand dit geconstateerd?

 

Zo ja, moeten we de berekening van het correcte VT en EJU zelf aanpassen of doet VISMA Raet dit?

3 ANTWOORDEN 3
Maurice van de Pol
CHAMPION *

door Maurice van de Pol

Excuses! Ik lees nu op de site van het AWVN het volgende:

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt dat tijdens het betaald ouderschapsverlof de opbouw van het vakantiegeld doorloopt. Bij cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de opbouw van vakantiegeld. Er hoeft niet expliciet te worden afgesproken waarover er geen vakantiegeld verschuldigd is. In een cao zal (vrijwel) altijd bepaald zijn wat de grondslag voor de vakantiebijslag is. Daaruit kan duidelijk zijn dat betaald ouderschapsverlof daar niet onder valt. Wel moet, ook als er een cao is, de som van loon plus vakantiebijslag over alle gewerkte uren altijd ten minste 108% van het minimumloon zijn.

 

Ik begrijp nu dat VISMA Raet ervoor gekozen heeft om standaard geen ouderschapsverlof te laten opbouwen over betaald ouderschapsverlof en dat als dat toch nodig zou moeten zijn (bijvoorbeeld omdat het niet in de CAO is opgenomen) je dit als werkgever zelf moet corrigeren in de grondslag(en).

E Heemskerk
CONTRIBUTOR **

door E Heemskerk

In het dagloon UWV zit wel ook al vakantietoeslag (en EJU) gaat het dan niet dubbel? Dit staat in de toekenningsbrief:

EHeemskerk_1-1660737372953.png 

Ik heb ook nog een tegenvraag: de code 2275 BOSV uren worden niet gecorrigeerd bij 1832 uren aang.loonh.

bij 2279 aanv.geboorteverlof gebeurd dit wel. Klopt dit wel?

OOk vraag 5/8 bij RAET ingediend maar tot op heden geen antwoord gekregen.

 

cvanstijn
CHAMPION ***

door cvanstijn

@Maurice van de Pol Dat klopt inderdaad 1302 Betaald oud verlof is wel in Payroll Gemal toegevoegd bij 56001 grondslag VT en 55135 grondslag EJU, echter code 672 BOSV uitkering niet. BOSV zou worden ondersteund vanuit Visma|Raet. Wij hebben dit voor de wet WIEG toen ook code 984 AGBV uitkering zelf dienen toe te voegen in Payroll Gemal voor 56001 en 55135 en dat is eigenlijk dezelfde werking als de BOSV.