Mijn Communities
Help
Wim Boogaard
CHAMPION *

inrichting reiskosten per 1-1-2024 CAO PO

door Wim Boogaard

Beste mensen van Visma, 

 

Is er inmiddels iets bekend over de manier waarop jullie de inrichting/aansturing van de nieuwe reiskostenvergoeding bij CAO PO gaan vormgeven? 

Als ik me niet vergis, heb ik daarover nog niets gelezen in jullie berichtgeving. 

Ik lees het graag. 

 

Vriendelijke groet,

 

Wim Boogaard

 

2 ANTWOORDEN 2
KarinGerse
CHAMPION *

door KarinGerse

dit vond ik zojuist https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-Payroll-Gemal/Nagekomen-berichten-5-januari-2024/ba-p...

CAO Primair Onderwijs - Reiskosten woonwerk

In de december release notes zijn de voorwaarden beschreven van de reiskosten woonwerk vergoeding. De aanpassing gaat met deze tussenrelease mee naar productie. Waar eerst sprake was van declareren van de woonwerkvergoeding, wordt dit nu berekend op basis van de reeds aanwezige vaste kilometers per medewerker. In de berekening zijn de volgende codes van belang:

 

Invoercode:

02372 enkelvoudige afstand woon werk

02507 reisdagen per week

 

Werkgevercode (deze zijn door ons ingericht):

26303= 7   - minimum reisafstand (werkt als franchise)

26304= 25 - maximum reisafstand

26001= 6   -  maximering op basis van de wekelijkse reisdagen berekenen

26515 999 (alle functiecategorien) = 208 - maximum reisdagen voor alle functiecategorieen

 

Voorbeeld berekening

02372 = 23,80 km

02507 = 4 reisdagen per week

Reisafstand medewerker per dag: 23,80-7 (minimum werkt als franchise) = 16,80 (enkel) x 2 = 33,60 km.

Reisafstand medewerker per maand: 33,60 x (208/12) = 582,40 km.

Reiskostenberekening: 582,40 x 0,17 x (4/5) = 79,21 euro.

 

De fiscaal vrije ruimte in uitvoercode 01751 blijft uitgaan van de feitelijk gereisde dagen:

23,8 km x 2 x 4 dgn/wk x (13/3) = 825 km. 825 km x 0,23 = 189,75 netto reiskosten, waarvan 79,21 euro is uitbetaald en 110,54 op uitvoercode 01751 is vastgelegd, om later eventueel uit te ruilen.

 

Tenslotte: De maximering op 208 dagen wordt maandelijks gedaan en daarvan is de standaard toetsing op een maximum van 1/12 van 208 dagen. We gaan (na overleg met de PO-Raad) na, hoe we de maximering kunnen doen op basis van 11 maanden, aangezien de augustus maand geblokkeerd moet worden. Dat betekent dat de maximering van reisdagen per maand dan iets hoger wordt, met een nabetaling tot gevolg.

KarinGerse
CHAMPION *

door KarinGerse

daar ben ik ook wel benieuwd naar..bijzonder dat daar nog geen antwoord op is gegeven sinds 3 november...