Mijn Communities
Help
Hylke Den Oude
CONTRIBUTOR ***

huisnummer gebruiken bij routecalculator

door Hylke Den Oude

In een kennisbankartikel van 22-7 jl. is een nieuwe routecalculator vooraangekondingd. (zie link)

Hierin wordt verder opgemerkt dat de berekening accurater is  indien ook het huisnummer wordt meegenomen.

 

In de documentatie kan ik nergens de correcte syntax vinden voor de te gebruiken formule.

Nu met enkel de van en naar postcodes hanteren we: =@HRSS.DistanceBetweenNLzipcodes([Cel postcode van];[Cel postcode naar];0).

 

Kan iemand vertellen hoe de formule voor het excel rekenblad er uitziet met gebruik van de huisnummers?

1 ANTWOORD 1
Piet Kunenborg
CONTRIBUTOR ***

door Piet Kunenborg

In de beheerdershandleiding staat het volgende.

 

U krijgt in deze rubriek de afstand terug in kilometers met maximaal drie decimalen.

De werking van de gebruikersfunctie  GF_DistanceBetweenForeignAddress (Postcode van, Huisnr van, Straat van, Stad van, Land van, Postcode tot, Huis No tot, Straat naar, Stad naar, Land naar, Retour):

De vet gedrukte velden zijn verplicht. Als u te weinig velden opgeeft of een onbruikbare waarde, dan verschijnt er een foutmelding afhankelijk van de fout.

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld worden nieuwe rubrieken gebruikt om duidelijk te maken hoe u deze functie kunt gebruiken. Naast nieuwe rubrieken kunt u natuurlijk ook bestaande rubrieken gebruiken als deze voorhanden zijn. U kunt ook bestaande en nieuwe rubrieken combineren.

U definieert 11 rubrieken van het type FS op het formulier waarin u gegevens invult of eventueel berekent die nodig zijn voor het uitvoeren van de gebruikersfunctie:

RubrieknaamTypeLengte
PCVANFS7
STRAATVANFS24
HUISNRVANFS10
STADVANFS24
LANDVANFS24
PCTOTFS7
STRAATTOTFS24
HUISNRTOTFS10
STADTOTFS24
LANDTOTFS24
INDRETOURFS1

Voor de rubrieken LANDVAN en LANDTOT kunnen zowel de volledige landnamen worden gevuld als de afkortingen zoals deze zijn beschreven in de ISO normen 2 en 3.

In een aparte rubriek in de post bewerking neemt u het volgende Javascript op:

var a = GF_DistanceBetweenForeignAddress(v_PCVAN#, v_STRAATVAN#, v_HUISNRVAN#, v_STADVAN#, v_LANDVAN#, v_PCTOT#, v_STRAATTOT#, v_HUISNRTOT#, v_STADTOT#, v_LANDTOT#, v_INDRETOUR#);

return (a);

Let op: return (a) moet op de tweede regel.

U krijgt in deze rubriek de afstand terug in kilometers met maximaal drie decimalen.

 

Succes!