avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Euro-betalningar enligt SEPA

av Annika Lindén Oleander

Som många av er vet kommer regelverket om Single Euro Payments Area (SEPA) att påverka banker, systemleverantörer och en del av er kunder under 2016. SEPA är ett EU-initiativ som syftar till att underlätta betalningar inom Europa. 

Ditt företag/myndighet/kommun/organisation påverkas om ni skickar eller tar emot betalningar i euro via fil till eller från EU-länder, EES-länder, San Marino, Schweiz eller Monaco.

Enligt SEPA End Date Regulation gäller att euro-betalningar enligt ovan ska göras i filformatet ISO20022 senast från den 31 oktober 2016.

Bankerna har arbetat och arbetar fortfarande med förändringar av sina tekniska lösningar relaterat till SEPA. Nya tjänster/produkter har tagits fram och dessa har olika benämning och omfattning i de olika bankerna. 

Du som har Visma Business och behöver göra euro-betalningar enligt SEPA ska till den 31 oktober 2016 ha bytt till ny betalningslösning eller ha uppdaterat den befintliga med nya format. (Observera dock att Visma inte har information om ifall respektive bank eventuellt kommer att erbjuda sina kunder konvertering från nuvarande format. Detta påverkar i så fall ert behov av att göra förändringar före 31 oktober.)

Till Visma Business har vi dessa alternativ: 

1) Visma.net AutoPay är vår nya effektiviserande molntjänst för betalningar, helt integrerad med banken. Visma.net AutoPay testas nu tillsammans med pilotkunder och integrationerna med de olika bankerna är i olika grad färdigställd. AutoPay kommer att vara integrerad med SEB, Handelsbanken, Danske Bank, Nordea och Swedbank. Visma.net AutoPay kan användas av dig som har Visma Business version 10.10.x eller högre alternativt 11.x vid SEPA End Date. Mer information om lösningen Visma.net AutoPay kommer via din Visma-partner och här på vårt Community senare under våren.

2) Visma Payment Babelbank, är vår nuvarande betalningslösning för filbetalningar. Visma Payment Babelbank kommer att kompletteras med nya format enligt ISO20022 för SEB, Handelsbanken, Danske Bank, Nordea och Swedbank. De första nya formaten kommer att finnas framme för test under Q2 2016.

Tillsammans med din Visma-partner kommer vi att göra vårt bästa för att vägleda dig. Vår rekommendation just nu är att du kontaktar din Visma-partner innan du gör förändringar i dina banktjänster. Kontakta också din partner om du vill börja testa.

Informationen i detta inlägg kan komma att behöva ändras eller kompletteras.

0 SVAR 0