Visma Business
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Välkommen till Visma Business

Här kan du ställa frågor till andra användare om Visma Business och diskutera aktuella ämnen i relation till ditt affärssystem eller din roll. Du kan även hitta nyheter och användartips relaterat till Visma Business.

Endast kunder har full access till innehållet. Är du kund och inloggad, fyll i formuläret för att få full access.

Recent topics

Visma har nu släppt nya huvudversionen av Visma Business Produktlinje, version 13. Läs highlights för versionen och hämta Release Notes här på Community.
Till version 13har Visma tagit fram en dokumentation för GDPR-compliance med Visma Business. Nu kan du hämta den här på vårt Community.
Den 1 april nästa år blir det lag på obligatorisk e-faktura vid alla inköp i offentlig sektor. Riksdagen biföll vid gårdagens votering det lagförslag som finansutskottet lagt fram i ärendet.
Den här veckan släpps nya huvudversionen av produktlinjen Visma Business. Förbereddig gärna genom att läsa förhandsinformationen.När versionen är släppt publicerar vi som vanligt releasenotes härpå vårtCommunity.
En sådan påminnelse har vi skickat till dig som har en roll som Primary Contact på ditt företag avseende vår tjänst AutoPay. I väntan på att du godkänner de nya villkoren kan du inte tilldela nya roller till andra i ditt företag eller aktivera nya tjänster eller företag.
Elefanten i rummet
Users online (370)