Visma Business
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ny lag på plats

by Hans Kallin VISMA 15-06-2018 10:50

Den 1 april nästa år blir det lag på obligatorisk e-faktura vid alla inköp i offentlig sektor. Riksdagen biföll vid gårdagens votering det lagförslag som finansutskottet lagt fram i ärendet.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 18
Elefanten i rummet