Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Business

Sortera efter:
För att öka antalet leverantörer som skickar e-fakturor kan det vara effektivt att regelbundet påminna och ställa krav på detta vid kommunikation med leverantören. En annan strategi är att tillhandahålla information om hur man tar emot e-fakturor så det är tydligt för leverantörerna.   Att informera sina leverantörer om att börja skicka e-fakturor kan ha flera fördelar, bland annat: Tidsbesparingar: Genom att använda e-fakturor minskar man manuell hantering och därmed tidsåtgång för både leverantören och mottagaren. Detta kan leda till kortare betalningstider och färre misstag vid fakturering.   Kostnadsbesparingar: E-fakturor kan minska kostnaderna för papper, porto och andra administrativa kostnader som är förknippade med att skicka fakturor manuellt. Dessutom kan e-fakturor minska risken för förlorade eller försenade fakturor, vilket i sin tur kan leda till förseningar i betalningar.   Bättre spårbarhet: E-fakturor ger bättre spårbarhet och ökad transparens genom hela faktureringsprocessen. Detta kan bidra till att minska risken för felaktiga fakturor och tvister.   Miljövänligare: Genom att använda e-fakturor minskar man pappersanvändningen och därmed den negativa miljöpåverkan.   Effektivitet: E-fakturor kan integreras direkt i företagets affärssystem (ERP) och leverantörsfakturahanteringssystem (EFH), vilket kan leda till effektivare fakturahantering och lägre risk för manuella fel.   Sammanfattningsvis kan införandet av e-fakturor förbättra effektiviteten, minska kostnaderna, öka spårbarheten och minska den negativa miljöpåverkan. Genom att informera leverantörerna om att börja skicka e-fakturor kan man uppmuntra användningen av denna teknik och därmed dra nytta av dess fördelar.   Bifogat den här artikel finns dokumentmallar som man kan använda att skicka ut till leverantörer där man uppmanar till att börja skicka e-faktura.
Visa fullständig artikel
06-03-2023 12:41 (Uppdaterad 05-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 277 Visningar
Denna artikel är länkad till ett webinar som fokuserar på leverantörsbearbetning, med målet att öka användningen av e-fakturor och uppnå en e-faktureringsgrad på 80%. Länk till webinar
Visa fullständig artikel
09-03-2023 18:09 (Uppdaterad 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 148 Visningar
Nu kan du som godkännare bli guidad med stegvis instruktioner i AutoPays gränssnitt. Vi är glada att kunna börja med denna form av användarstöd, som kompletterar de beskrivningar och FAQ som sedan tidigare finns i vår hjälpfunktion.   Den digitala guidningen följer dig genom en funktion och visar t e x inställningar. Vår första guide gäller den detaljerade vyn för godkännande.   Guiden presenterar sig när du ska godkänna betalningar.      Du kan aktivera guiden igen vid ett senare tillfälle genom att klicka på frågetecknet.    
Visa fullständig artikel
31-12-2022 16:06 (Uppdaterad 31-12-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 344 Visningar
Fråga Varför skall man använda e-faktura i Peppolformat? Svar Det finns flera fördelar med att använda e-faktura i Peppol-format: Ökat samarbete: Peppol är en internationell standard för e-faktura, vilket innebär att företag som använder Peppol kan samarbeta med andra företag oberoende av vilka system de använder. Detta kan underlätta fakturahanteringen och öka affärsmöjligheterna för företaget. Minskade kostnader: Genom att använda e-faktura i Peppol-format kan företaget minska sina kostnader för fakturahantering, eftersom fakturor kan skickas elektroniskt och man slipper trycka och skicka pappersfakturor. Ökad säkerhet: Peppol använder elektroniska signaturer och andra säkerhetsfunktioner för att säkerställa integriteten och giltigheten av e-fakturorna. Detta minskar risken för att fakturor manipuleras eller förfalskas. Ökad miljövänlighet: Genom att använda e-faktura i Peppol-format kan företaget minska sin pappersanvändning och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Enkel integration: E-faktura i Peppol-format kan enkelt integreras med Visma’s affärssystem och EFH system, vilket kan underlätta hanteringen av fakturor ytterligare. Använder man Visma’s e-faktura tjänst har man stöd för Peppolformat som standard.
Visa fullständig artikel
29-12-2022 11:12
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 200 Visningar
Fråga  Vad händer inom e-faktura området 2023? Svar Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända inom e-faktura området 2023, men det finns några förväntade utvecklingar: Ökad digitalisering av fakturering och betalning: Fler företag och organisationer kommer att implementera e-faktura och andra digitala betalningslösningar, vilket kommer att minska behovet av papper och manuell hantering av fakturor. Stärkt säkerhet och integritet: E-faktura teknik och säkerhetsåtgärder kommer att fortsätta att utvecklas för att säkra fakturering och betalningar mot bedrägeri och dataintrång. Ökat fokus på automatisering: Fler företag kommer att automatisera sina faktureringsprocesser, vilket kommer att minska den manuella arbetsbördan och öka effektiviteten. Ökat användande av mobila enheter: Fler personer kommer att använda mobila enheter för att hantera sin fakturering, vilket kan innebära att fler företag kommer att erbjuda mobila faktureringslösningar. Ökat samarbete mellan företag: Fler företag kommer att samarbeta för att skapa gemensamma faktureringslösningar och standarder, vilket kan förenkla fakturering för alla parter.
Visa fullständig artikel
29-12-2022 08:55
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 127 Visningar
Nu när julen är nära och många vill vara lediga vill vi påminna om möjligheten att lägga till en vikarie som ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till personen. Det administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Numera ärver ersättaren attestbelopp för rad och faktura från attestanten. Om du har en äldre version behöver du även kontrollera attestbeloppen ifall ersättaren skall attestera fakturor.   Du som användare kan själv lägga till en vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger och välja användarinställningar.     I den nya rutan som öppnas väljer du fliken "Hantera ersättare" och klickar på knappen "Lägg till".    
Visa fullständig artikel
07-12-2022 14:32
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 203 Visningar
Nu går vi mot julledigheten  och  lämpligt att registrera vem som är din vikarie,  dvs vem skall godkänna dina dokument när du är ledig. Alternativt  ladda ner Visma Manager appen.    Registrerar vikarie:   Logga in i Visma.net  Approval Välj  Inställningar Vikarie Välj den användare som skall ta emot dina dokument (gäller alla typer av dokument) Du kan välja tre olika alternativ: Inaktiv Aktiv nu Aktiv i perioden (registrera vilka datum som är aktuella )       Du kan även ladda ner Visma Manager appen som är en del av Visma.net Approval.  Ladda ner appen Google Play App Store            
Visa fullständig artikel
07-12-2022 14:26 (Uppdaterad 07-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 115 Visningar
I DCE leverantörsfakturaflödet kan du enkelt kopiera tidigare fakturas kontering.   Klicka på knappen ”Sök & Kopiera…”. Kopiera konteringen från en tidigare faktura och även från olika leverantörer. Denna funktion styrs av rättigheten ”Kopiera kontering”. Det är preliminär- och definitivbokade fakturor som visas i listan samt fakturor från innevarande och föregående år.   Klicka på knappen ”Sök & Kopiera”.  Fönstret ”Kopiera kontering” öppnas med sökresultat utifrån de sökrättigheter användaren har tillgång till. Välj ”Datum från” och ”Datum till” och klicka på ”Sök” för att få fram leverantörens tidigare konterade fakturor. Om du vill få fram en annan leverantör än den leverantör som dyker upp fönstret ”Kopiera kontering”, så får du skriva leverantörens id eller delar av leverantörens namn i fältet ”Id” och klicka på ”Sök”, alternativt klicka på ikonen   ikonen som heter ”Klicka för att öppna sökdialogen”   Markera en faktura (med vänster musknapp) för att se hur den markerade fakturan var konterad. Konteringen visas i den nedre rutan. Klicka på knappen för att titta på fakturans fakturabild. I nedersta fältet med kolumner ser du hur den markerade fakturan är konterad och sakgranskning/attestsignatur om det finns på fakturan. Klicka på knappen ”Kopiera kontering” för att få samma kontering på den nuvarande fakturan som du arbetar med.  En varningsruta visas. Klicka på “Ja” Notera att det är bara konteringen som kopierats.    
Visa fullständig artikel
09-11-2022 13:30
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 146 Visningar
För er som alltid använder gruppkön ankomstregistrering  i leverantörsfakturaflödet och vill att vissa leverantörer som alltid har referensvärde på sig skall gå direkt ut i flödet.  Kan ni slå på denna funktion per leverantör - Skicka inte faktura till Ankomstkön   Gör följande: Enhetsregister Visma DCE  Administrator Enhetsparametern UseArrival = 1 (har ni redan påslagen) att ankomst alltid skall användas. Sök upp leverantören  och ändra i Enheter\Enhetsregister\Leverantörer/Extra Info  Markera värde Skicka inte fakturan till Ankomstkön Fakturorna från aktuell leverantör kommer inte att stanna i steget ankomst om referensvärde finns.    
Visa fullständig artikel
11-10-2022 16:17
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 198 Visningar
Ni som har Visma DCE version 13 eller 14 har möjlighet att använda den inbyggda funktionen Autoinvoice för att ta emot era fakturor.  Detta är en hållbar och framtidsäker lösning. Med denna funktion kommer ni ta emot era fakturor i formatet Peppol BIS 3, men era leverantörer kan skicka i andra format och Autoinvoice hanterar konvertering till Peppol Bis 3.   Fördelen med detta är bland annat att faktura och eventuella bilagor kommer i samma fil. Ni som idag tar emot i formatet Svefaktura kommer då få en enklare hantering av era bilagor ni tar emot och slipper importfel.   Fördelar: - Hållbart - Framtidsäkrat - Peppol Bis 3 - Inga importfel av bilagor   Är ni intresserade av att slå på funktionen AutoInvoice kontakta er Visma partner. 
Visa fullständig artikel
11-10-2022 16:13
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 263 Visningar
Det här alternativet kan användas för de som har upplevt problem där gammal data hämtas i integrationer, och en omstart av Visma Business Services-värden behövs för att få den senaste informationen (har t.ex. rapporterats valutakurser i Visma Document Center-integrationen).     Det kan bli en liten minskning av prestanda för en del integrationer men de tester vi gjort har snarare blivit den motsatta effekten. Den här funktionen finns tillgänglig i version 17.00.0 och framåt.
Visa fullständig artikel
18-08-2022 08:06
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 329 Visningar
Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Från DCE version 13 ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.     I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken "Hantera ersättare" och klickar sedan på knappen "Lägg till".     I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla.     Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Här finns mer information om hur funktionen har förbättrats i version 13  
Visa fullständig artikel
14-06-2022 16:47
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 287 Visningar
Om Du skulle få ett meddelande om att din Visma DCE licens har gått ut när du är inne och arbetar i Visma DCE Administrator gör följande: - Gå in under System - Licens - Klicka på knappen "Aktivera online" - Din licens är nu återaktiverad. Om du fortfarande får felmeddelande kontakta Visma partner för mer hjälp.      
Visa fullständig artikel
05-04-2022 14:43
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 288 Visningar
Visste du  att vi har stöd för tvåfaktorsautentisering i EFH modulen DCE? Detta stöd har vi haft sen version 13.00 som släpptes juni 2020.   Studier visar att man är upp till tusen gånger säkrare med 2FA än med bara ett lösenord.   Ni som kör version 13 av EFH  modulen DCE  kan koppla på denna funktion som då gäller både för webb och DCE Mobile.      
Visa fullständig artikel
05-04-2022 14:37
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 272 Visningar
OCR-Detect är en ny funktion som innebär att Document Center automatiskt kan välja rätt språk för tolkning av PDF och bildfiler. Detta förenklar för dig som tar emot fakturor på olika språk. Funktionen fungerar för både autoimport och manuell import från version 16.10.0.   Så här aktiverar du funktionen: Välj OCR-Detect som tolkningsspråk, längst ner till höger på huvudsidan samt i inställningarna för AutoImport.     Då kommer Document Center automatiskt att välja det bästa språket utifrån tolkningsresultat och presentera detta. 
Visa fullständig artikel
10-02-2022 10:00 (Uppdaterad 10-02-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 403 Visningar
Detta kan attestflödet  klara av på egen hand.   Det som ni behöver göra är att sätta upp fakturamallar för de fakturor som är återkommande och alltid skall konteras, sakgranskas och attesteras via ett bestämt flöde med hänsyn till kontering och beloppsgränser.    Denna funktion är en central funktion. Skulle en avvikelse uppstå dvs om beloppet är högre på fakturan än vad beloppsgränserna tillåter i mallen då väljer systemet att skicka i det traditionella attestflödet  Inventera era leverantörer och se över vad ni har för återkommande kostnader. Finns nog en hel del  som kan sättas upp i mallarna. Exempel på mallar telefonabonnemang, hyror,el , porto eller annat. Använder ni vår funktion för scahblonmomsberäkning hanteras även detta i mallen.    Börja enkelt och bygg på fler mallar när ni känner att ni har kontroll på flödet.  Jag lovar att ni kommer att spara mycket tid genom att enbart hantera avvikelser. Du som jobbar med gruppköerna kommer att ha full koll i systemet men behöver inte ägna tid att jaga användarna att de skall hantera sina fakturor.    Fakturamallar DCE
Visa fullständig artikel
09-02-2022 14:25
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 333 Visningar
Fråga Vad är och vad kan man göra med Visma Business Services (VBS)? Svar Visma Business Services (VBS) är ett verktyg (webservice) för att bygga integrationer där det krävs en server-till-server lösning. VBS har stöd för att läsa, infoga, uppdatera och radera data. Verktyget utnyttjar samma affärslogik som i Visma Business för att validera data som adderas till systemet via en integration. Mer information Några system som ofta integreras mot Visma Business: E-handel CRM Lageroptimering Handdatorer Fraktbokning och fraktsedel Tid- och lönesystem Fastighetssystem Serviceorder via mobil Fördelar med VBS Skapa robusta integrationer Utbyte av data Tjänsteorienterad arkitektur Skapa integrationer för tillämpningar inom områden som: Webben - e-handelslösning/plattform  .Net - exempelvis integrera andra Windows-program med Visma Business Mobilapplikationer - exempelvis för tidredovisning, order, inventering och serviceorder
Visa fullständig artikel
03-02-2022 11:11
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 620 Visningar
Fråga Vad är DME för något? Svar Data model Extension (DME) är vår funktion/modul för att utöka Visma Business databasmodell med egendefinierade tabeller och kolumner utan att förlora möjligheterna till framtida versionsuppgraderingar. Alla nya tabeller och kolumner som skapas i DME är också tillgängliga via VBS när man bygger server till server integrationer.   Se exempel 20-30 extra fält i Produkttabellen för mer information i användning mot webbshop. Ny tabell för dokumenthantering på order. Extra fält i huvudbokstransaktioner effektivare arbete med aggregerad rapportering. Extra fält i ordertabellen för att förbättra integreringen med en tredjeparts integration. Extra fält i kundtabellen och ordertabell för förbättrad integreringen med tredjepartsapplikation.
Visa fullständig artikel
03-02-2022 11:01
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 437 Visningar
 Hej!   Nu när julen står runt hörnet och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Från version 13 ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.     I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken "Hantera ersättare" och klickar sedan på knappen "Lägg till".     I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla.     Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Här finns mer information om hur funktionen har förbättrats i version 13     God Jul och Gott nytt år!
Visa fullständig artikel
22-12-2021 11:42
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 321 Visningar
Nu går vi mot julledigheten  och  lämpligt att registrera vem som är din vikarie,  dvs vem skall godkänna dina dokument när du är ledig.    Så här gör du: Logga in i Approval Väljer Inställningar Vikarie Välj den användare som skall ta emot dina dokument (gäller alla typer av dokument) Du kan välja tre olika alternativ: Inaktiv Aktiv nu Aktiv i perioden där du kan registrera vilka datum som är aktuella    Önskar er alla en God Jul & Gott Nytt år!     
Visa fullständig artikel
21-12-2021 16:21
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 310 Visningar