Mina produkter
Hjälp

Ny version av Visma Insikt

av Hans Börjesson

Visma Insikt applikationen har i senaste versionen fått ett antal förbättringar som gör att navigering och urval blir lättare att hantera. Nedan har vi listat några av nyheterna i versionen.

Förbättrad PDF-export
INSIKT exporterar nu PDF-filer som liknar utseendet på skärmen så mycket som möjligt. Exporterade PDF-filer får nu samma kolumnbredd som på skärmen så långt det är möjligt. Utöver detta finns nu också en möjlighet att manuellt styra var sidbrytningarna ska placeras.

Ny design av urvalspanelen
Urvalspanelen i INSIKT har byggts om från grunden med ny design och nya kraftfulla funktioner. Urvalspanelen kan nu användas i minimerat läge vilket ger ett bättre utnyttjande av skärmytan. Urvalspanelen ger i minimerat läge en sammanställning av de urval som gjorts i den aktuella dimensionen och med ett enkelt klick expanderas dimensionen till vilket ger mer utrymme och bättre överblick än tidigare.

Förenklade urval
I den nya urvalspanelen finns nu också nya funktioner för att underlätta för användaren att göra val. I tidsdimensioner finns möjlighet att med hjälp av pilar stega framåt och bakåt t.ex. månad för månad eller år för år.

Perspektiv
Perspektiv är en ny funktion som innebär att dela upp en stor datakälla så att den presenteras i mindre delar. Detta gör det möjligt att underlätta för användarna genom att dölja dimensioner och mätvärden som inte går att använda tillsammans och istället bygga flera mindre perspektiv där relevanta dimensioner och mätvärden kombinerats tillsammans.

Liggande stapel
Liggande stapel finns nu tillgänglig som diagramtyp.

1 SVAR 1

av Hans Börjesson

För den som vill se ut man arbetar och hanterar den nya urvalpanelen kan se detta i en film. Länk

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här