Mina produkter
Hjälp

Nyheter i standardrapportpaketet för Visma Business version 9

av Annika Lindén Oleander

Vårt standardrapportpaket till Visma Business har, som ni har kunnat läsa tidigare, genomgått en översyn till version 9. Här följer lite mer information om vad den översynen har inneburit. 

Standardrapportpaketet är alltså vårt rapportpaket med ca 50 rapporter som beställs i Visma Reporting, antingen windowsklienten eller webbklienten. Vi släpper ett antal uppdaterade rapportpaket till varje huvudversion av Visma Business. Ett rapportpaket bör användas med sin huvudversion för att versionens datamodell och rapporternas uppbyggnad ska stämma överens. Din Vismapartner kan hjälpa dig med information om vilka rapportpaket som du kan använda. Våra rapportpaket har sina egna release notes (versionsdokument). Där kan du läsa mer om rapporternas funktioner, förbättringar och rättningar.

Till version 9 har rapporternas utseende förbättrats enligt Vismas nya riktlinjer för en bättre användarupplevelse. Detta betyder att alla rapporter nu följer en ny standard vad gäller t ex fonter, fontstorlek, radhöjd, färger och bilder. Detsamma gäller för strukturen i rapporterna t ex rubriknivåer. 

Rapporternas urvalsdialoger följer nu också samma struktur. När du kör rapporterna kommer valen i samma ordning och de är grupperade och organiserade systematiskt. Alla rapporter har nu defaultvärden för period eller datum som refererar till innevarande år eller månad. Alla rapporter har också val för att visas med eller utan decimaler.

Sammanfattningsvis har vi arbetat för att det ska bli en bättre upplevelse för dig att köra och läsa våra standardrapporter. 

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här