Mina produkter
Hjälp
Lars Anninger
CONTRIBUTOR *

VB Balansräkning summerar fel

av Lars Anninger

VB Design 9: Balansräkningen summerar fel på skuldsidan trots att alla konton visar riktiga värden. De belopp man ser beräknas i bakgrunden så felet ligger sannolikt i vilka konton som adderas i "summa cellen". Var i VB kan man ser vilka konton som ingår på summaraden?

3 SVAR 3

av Annika Lindén Oleander

Hej igen,

Ja, detta är ett exempel på en orsak i den egna installationen. Bra att du har fått rätsida på din rapport! Ett tips när man kompletterar sin kontoplan med ett nytt konto är att använda sig av ett annat konto med motsvarande egenskaper som mall (i fältet Mall-kontonr). Då får man på köpet rätt kontogrupp och övriga "flaggor" på plats.

Lars Anninger
CONTRIBUTOR *

av Lars Anninger

Annika,

VB 9 är i sig korrekt, inget systemfel. Med hjälp av beloppet kunde ett konto i RR identifieras som visade sig sakna markering som resultatkonto. Ett kryss i rutan och allt bli rätt i BR.

av Annika Lindén Oleander

Hej Lars,

Du bör ta kontakt med supporten hos din Visma-partner så att ni tillsammans kan se på ditt problem. Rapporter "inifrån" Visma Business och rapporter som hör till standardrapportpaketet (körs via Visma Reporting) byggs upp olika och det finns därmed olika faktorer att beakta. Om din Visma-partner kommer fram till att något är fel i vår Balansräkning så skapar partnern ett felärende till Visma och vi får möjlighet att bedöma och åtgärda det. Problemet kan också härröra från din installation och kan då åtgärdas där.

(Vi på Visma har inte möjlighet att ge support via detta forum, utan din Visma-partner, som har satt upp din lösning, har de bästa förutsättningarna att bistå dig med hjälp.)

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här