Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Varför ska man uppgradera?

av Anonymous

Uppgradera Visma PX, är det inte både krångligt och dyrt?

Det finns väldigt många goda skäl till att uppgradera. Det kanske viktigaste är att hålla sig uppdaterad. Uppdaterad med vad kanske du undrar? Jo, det kan handla om:

1. Uppdateringar som stödjer nya regler. Det kan vara nya momsregler, nya betalningsformat till bank eller andra bokföringsregler som ska vara uppfyllda från ett visst datum. Visma bevakar löpande nya lagar och rekommendationer för att följa god redovisningssed. 

2. Uppdateringar stödjer ny teknik. Microsoft och andra leverantörer uppdaterar kontinuerligt sina system med olika service pack och andra versionsuppdateringar. Detta gör att även ERP-systemet måste uppdateras för att säkerställa att det fungerar på bästa sätt. ERP-systemet är precis som all annan programvara beroende av operativsystemet.

3. Nya funktioner. Visma arbetar kontinuerligt med att tillföra nya funktioner i programmet som ska förenkla arbetet och snabba upp olika processer.

4. Korrigeringar. Fel som rapporterats till Visma justeras fortlöpande. Det är självklart bäst att arbeta med den senaste och mest korrekta versionen.

5. Förbättringar av prestanda. Många kunder har använt våra programlösningar länge. Detta innebär ofta att företaget och dess transaktionsvolymer har vuxit under åren som Visma levererat lösningen. Vi får därför från tid till annan synpunkter på att prestanda behöver förbättras inom ett visst område. När vi får synpunkter på prestanda från kunderna ser vi över detta och förbättrar på bästa möjliga sätt. 

6. Användargränssnitt. För att göra systemen mer moderna, men framför allt mer intuitiva att använda, arbetar vi kontinuerligt med förbättringar av gränssnittet. Dessa förbättringar leder också ofta till effektiviseringar i de olika arbetsprocesserna inom programmet.

Dyrt och krångligt? Har man inte uppgraderat på länge så stämmer det att processen kan bli dyr och krånglig. Att angripa problemet genom att skjuta på uppgraderingen ytterligare underlättar däremot inte.

Att kontinuerligt lyfta sin lösning med uppgraderingar medför oftast att justeringarna blir mycket små, liksom kostnaderna. Vidare är integrationsverktygen och Vismas olika API:er idag utformade så att uppdateringar av dem är enklare än de tidigare varit. Detta borgar också för lägre kostnader för de som löpande uppgraderar.

Så vad väntar du på? Skjut inte problemet framför dig och skapa en större snöboll. Ta tag i problemet redan idag och boka din uppgradering.

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här