cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Välkommen till Visma PX

Ser du bara Översikt?
Om du är kund till Visma och har licens på denna produkt, ska du som inloggad på communityt ha tillgång till Forum, användartips, nyheter och kurser/webbinar (om det finns).Om du trots detta endast ser Översikt ber vi dig fylla i följande formulär för att få tillgång till all information.

Visma PX Community
Vill du tala om projekthantering, tidsredovisning, konsultverksamhet, om din systemlösning eller andra frågor relaterade till ämnet. Dela dina erfarenheter på området med andra användare eller ställ en fråga. Du kan även hitta nyheter och användartips relaterat till Visma PX.

Recent topics

No topics to display