Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Visma PX -Checklista för månadsbokslut

av Anonymous

Nu närmar vi oss slutet på månaden och för de allra flesta påbörjas bokslutsarbetet. För att underlätta för er i ert bokslutsarbete följer nedan en checklista över aktiviteter som bör göras innan ni stänger perioden.


* Börja med att kontrollera och attestera tidrapporter för aktuell period. Den som har chefsbehörighet kan se detta under fliken Chef - Saknade tidrapporter.

* Säkerställ att alla leverantörsfakturor är definitivbokade.

* Registrera interna utlägg samt tid för underkonsulter.

* Komplettera anläggningar och bokför avskrivningar.

* Bokför periodiseringar.

* Utför automatkonteringar.

* Registrera ev upp/nedskrivningar på uppdragen.

* Kör bokföring av upparbetat samt lagerkörning. Säkerställ att körningarna görs för rätt period.

* Stäm av lagerlistan mot huvudbok.

* Stäm av kalkyllön och boka upp ev differens.

* Stäm av resultaträkningen och balansräkningen.

* Stäng bokföringsperioden i Control och ändra datum för försenade tidrapporter i PX.


Fakturering

* Skapa fakturaunderlag och distribuera dem till uppdragsledare

Gör ev förändringar på attesterade fakturaunderlag. Viktigt att tänka på datumet! Om det är förändringar som skall bokföras i samma månad som upparbetningen måste dessa göras innan bokföringsperioden stängs. Glöm då inte att göra körning Bokföring av upparbetat

* Fakturera


Lön

* Gör lönekörning via PX - Export till lönesystem

* Ta ut rapporterna Överföring löner, Frånvaro, Timanställdas bokförda timmar

* Stäm av balanskontot Skuld till personal mot rapporten Överföring löner

 

Lycka till!

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här