Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Åsidosätt leverantörspris på en försäljningsorder i Visma.net

av Anonymous (Uppdaterad ‎06-11-2017 09:53 av Gunilla Bengtsson VISMA )

I Visma.net är det möjligt att skapa en inköpsorder baserad på en försäljningsorder. Hur man gör det har jag tidigare skrivit om här på communityt. Du hittar det inlägget här. 

I versionen 5.32 kom en nyhet som gäller när man skapar ett inköp baserat på en försäljningsorder. Numera kan man direkt på försäljningsordern välja vilken leverantör inköpet skall gå till och vilket pris som skall gälla, med andra ord så åsidosätter man leverantör och leverantörspris på försäljningsordern. 

Mång gånger kan det vara så att man avtalar ett pris med leverantören för en speciell order och då vill man frångå den vanliga lagervärderingsprincipen. Då är det väldigt bra att använda den här nya funktionen.

Den nya funktionen aktiveras via Logistik – Order – Inställningar – Inställningar – Försäljningsorder genom att kryssa i inställningen Åsidosätt leverantörspris. När den här inställningen görs blir det fler kolumner på försäljningsordern när den skapas.

För att använda funktionen måste man när man skapar en försäljningsorder sätta ett kryss i kolumnen Markerad för Inköp. När man gör det blir det möjligt att välja en leverantör och sätta ett nytt leverantörspris. 

När man sedan skapar sitt inköp via Åtgärder/Skapa inköpsorder så blir det till den angivna leverantören till det priset som man angivit.

Om man på försäljningsordern vill använda det aktuella inköpspriset för beräkning av marginal och vinst kan man kryssa i Använd ersättningskostnad för marginal/vinst i huvudet på försäljningsordern. När man gör det så ser man att marginalen och vinstberäkningen ovan ändras utifrån det nya inköpspriset.

Om man alltid vill att marginalen och vinsten skall beräknas på inköpspriset som anges på försäljningsorder kan man istället göra en generell inställning för det. Den inställningen gör man via Logistik – Order – Inställningar – Inställningar – Försäljningsorder genom att kryssa i inställningen Använd erättningskostnad för marginal/vinst

När den isntällningen är satt så är det alltid, när en försäljningsorder skapas, ikryssat att ersättningskostnad skal användas för beräkning av marginal/vinst 

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här