avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Jeanette Högwall
CONTRIBUTOR *

One stop Shop från 1 juli 2021

av Jeanette Högwall

Ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv gör att nya regler införs nästa år för telekommunikationstjänster och digitala tjänster.

Förslaget är att utöka den särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt (Mini One Stop Shop) som i dag gäller för digitala tjänster till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor. Ordningen byter då namn till One Stop Shop (OSS).

I förslaget ingår också att slopa den nuvarande omsättningströskeln för distansförsäljning av varor från andra EU-länder. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som gäller för bestämmande av beskattningsland för digitala tjänster även gälla för unionsintern distansförsäljning av varor. Den tröskeln är 10,000 euro.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Ytterligare information kommer att publiceras under året.

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/deklareramoms/mossredovisningavmomspadigit...

 

Kommer detta att kunna hanteras i VismaNet, eller krävs det individuell anpassning?

1 SVAR 1
Norrbäck
PARTNER

av Norrbäck

Hej

Jag vet inte om Visma kommer med några direktiv runt det eller inte. Men som jag tror så blir det nog att man får konfigurera på ungefär samma sätt som för MOSS, för att täcka in OSS.

Jag har dock inte läst på om OSS, exakt vad det innebär, och om det räcker med liknande anpassning som för MOSS.

Eventuellt behövs det anpassningar från Visma ?

 

Moss kan konfigureras genom:

Nya Zoner att koppla till kunder. Nya kategorieratt koppla till artiklar. Nya koder på Skattehantering/momskod. Justering av momsrapport. 

 


Jan Norrbäck
Verksamhetskonsult & Affärsutveckling
Treviga AB, JN.Net Konsult AB