Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Tips för att underlätta Bank/Likvidhanteringstransaktioner

av Anonymous

För att underlätta registrering av transaktioner i modulen Bank/Likvidhantering kan man skapa egna betalningstyper. Eftersom man direkt på betalningstypen kan koppla både bokföringskonto och kod-delar är ett tips att skapa en betalaningstyp för varje typ av transaktioner som man använder. När man sedan registrerar en transaktionerna får man med automatik bokföringskontot och/eller kod-delen när man väljer betalningstypen. Till detta kan man också koppla en zon för att få rätt momshantering.

Ett exempel är att man skapar en betalningstyp för kontorsmaterial där man anger bokföringskonto 6110 och anger rätt zon när den kopplas till Likvidkontot. Vid registreringen får man med automatik rätt konto och momshantering.

Genom att använda kompletta betalningstyper sparar man mycket tid vid registreringen. Vill ni ha mer information om detta läs i utbildningsdokumentationen Bank/Likvidhantering.

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här