avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Gisnil
CONTRIBUTOR ***

Arbetstyper

av Gisnil

Om man vill ha vissa arbetstyper som endast används i interna projekt, måste man då ta bort dem på varje enskilt externt projekt eller kan man ställa in vilka som ska vara valbara externt och vilka som ska finnas internt?

10 SVAR 10
Gisnil
CONTRIBUTOR ***

av Gisnil

Observera att vi inte har med de arbetstyperna i prislistan för externa projekt, men de är valbara för konsulter när de ska rapportera sin tid.

av Tobias Söderlund

Hej Gisnil,

 

Nej alla arbetstyper gäller alla projekt och alla användare som standard. Vill ni begränsa vad som kan rapporteras i ett projekt så gör ni det per projekt under "Projektinställningar > Arbetstyper & produkter", det gäller både interna och externa projekt.

Gisnil
CONTRIBUTOR ***

av Gisnil

Hej Tobias

Det blir på tok för mycket handpåläggning att ändra varje externt projekt. Tycker spontant att det är märkligt att arbetstyper som inte finns med i projektets prislista är valbara för registrering av tid, jag förstår inte nyttan. En utvecklingsmöjlighet?

Gisnil
CONTRIBUTOR ***

av Gisnil

Hej igen

Vi pratar vidare här om hur vi kan tänka om med denna vetskap i bakhuvudet. Det är inte så att min input har fått er att tänka om? Som jag skrev innan, jag tycker det är konstigt att våra konsulter kan sätta upp tid på arbetstyper som inte finns med i projektets prislista. Jag ser bara hur fel det kan bli, och förstår inte varför. Men jag ser kanske inte hela bilden. Om vi fått er att fundera på att ändra kanske vi avvaktar lite med att rulla ut vår förändring i organisationen, därav stöter jag på igen.

Allt gott!

semarja
CONTRIBUTOR **

av semarja

Håller med, det borde ju bara vara möjligt att rapportera tid på de externa projekt som har ett pris (default). Det minsta man kan begära är ju att få en varning när fakturering görs, att det finns registrerad tid på arbetstyper som saknar pris (så var det i Visma Tid). Vi höll på att förlora över 40 000kr på detta vid senaste faktureringen. Det krävde mycket manuell hantering att hitta felet!

M frej
CONTRIBUTOR *

av M frej

Samma här. Vi upptäckte att vi hade 100 kkr på arbetsarte som inte var prissatta, pengar som vi antagligen tappar på grund av detta programmet.

Gisnil
CONTRIBUTOR ***

av Gisnil

Jag vill understryka igen att detta är ett problem i programmet, vi är uppenbarligen en hel del användare som tycker det när detta inlägget är det mest kommenterade och likeade i communityt. Vi har fått förslag på work-arounds, men alla genererar mer eller mindre handpåläggning och är inte tillfredsställande, från vår horisont. 

 

Att endast kunna sätta upp tider på arbetstyper som är med i projektets prislista borde vara default. Vill man ha arbetstyper till noll kronor där är de ju bara att lägga med i prislistan. Men då har PL koll på möjligheterna i sitt projekt och kan styra det, utan att behöva känna till vad som finns i andra projekt eller internt. 

av Susanne Neretnieks

Hej!

Stort tack för era inlägg och beskrivningar, det visar att detta är en återkommande fråga som kan ställa till problem. Vi kan inte lösa det på exakt det sätt ni föreslår, men vi har med detta i vårt fortsatta arbete för att förbättra användarupplevelsen och tryggheten i att inte missa viktiga intäkter. 

 

Ett sätt att säkerställa att ni inte missar några timmar för fakturering beskrivs nedan. 

Säg att ni har ett projekt där vissa arbetstyper har ett pris i prislistan, t.ex Konsultation kostar 1100 kr/h, arbetstypen Arbetsledning har 0 kr i utpris och en sista arbetstyp, Beredskap, nämns inte alls i prislistan men ska faktureras. 

Missade fakturerbara timmar 1.png

 

Den anställde rapporterar tid i detta projekt på arbetstyperna Arbetsledning, Beredskap och Konsultation.

Missade arbetstyper 2.JPG

I detta fall blir

  • Arbetsledning = 0 kr/h enligt prislistan och ska inte faktureras
  • Konsultation = 1100 kr/h enligt prislistan och ska faktureras
  • Beredskap = eftersom denna arbetstyp inte har något specifikt pris i prislistan kommer priset hämtas från "Projektets standardprissättning" eftersom den också är markerad med "Faktureras".

På detta sätt kommer Beredskap att bli fakturerbar även om den inte har ett explicit pris i prislistan.

Det viktiga är att projektets prislista har ett pris för Projektets standardprissättning samt att den är markerad med Fakturera. Då kommer alla arbetstyper utanför prislistan att få detta som ett föreslaget pris som sedan kan justeras i fakturan om det behövs, men de tappas inte bort.

 

Som extra kontroll kan man även ha en rapport över månadens timmar och säkerställa att timmarna har registrerats rätt och med rätt arbetstyp och pris. Ett exempel på rapport baserad på ovanstående tidrapport är Rapporter/Projekt/Arbetstimanalys. Rapporten kan grupperas på t.ex. Projekt och Arbetstyp samt visa kolumnvärdena Timmar, Fakturerbara timmar, Ej fakturerbar samt Enhetspris. På detta sätt kan man tydligt se vilka rapporterade timmar som är fakturerbara och inte samt vilket pris de har. Om det ligger timmar i Ej fakturerbar kan man se var de kommer ifrån och om de behöver ändras.

Missade arbetstyper rapport 3.JPG

Varje summa är också drill-bar och kan visa underliggande rapporterade timmar, där du även kan flytta dem till en annan arbetstyp.

Rapporten kan sparas och delas på en startsida som en sorts bevakningslista och checklista.

 

ArkivITDick
CONTRIBUTOR **

av ArkivITDick

Vi har också problem med detta. Om man inte tagit bort alla arbetstyper som man kan välja är det lätt hänt att en konsult väljer en arbetstyp där vi inte får betalt, och vips så har man förlorat x antal kronor.

/**bleep**

Hej!

Ett tillägg som kommer inom kort är att man kan importera inställningar från mallprojekt eller befintliga projekt till nya projekt där man även kan välja att importera urvalet avseende arbetstyper och produkter. 

(Detta kan man fortfarande göra i det gamla gränssnittet.)

Vänliga hälsningar, 

Susanne