Mine produkter
Hjælp
Sushi1
CONTRIBUTOR **

Fratrædelsesgodtgørelse

af Sushi1

Hej 

Jeg har en funktionær der skal have fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

D.v.s der også skal beregnes pension og feriepenge af godtgørelsen.

 

Er der nogen derude der har erfaring med det ?

2SVAR2
jh1966
CONTRIBUTOR ***

af jh1966

Når funktionærloven siger, at en fratrædelsesgodtgørelse skal udgøre henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvad betyder det så mere præcist, når det skal beregnes?

Det er medarbejderens sædvanlige løn på fratrædelsestidspunktet, der er udgangspunktet. Hvis medarbejderen er en funktionær som arbejder på en måde, hvor timeantallet svinger, skal fratrædelsesgodtgørelsen beregnes ud fra en gennemsnitlig månedsløn i stedet for lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Det er ikke kun den egentlige løn, der skal tages hensyn til. Faste tillæg, bonus og provision samt værdien af personalegoder skal du som arbejdsgiver også tage med i beregningen. Personalegoderne kunne for eksempel være fri bil og fri telefon.

Det samme gælder, hvis du i tillæg til medarbejderens løn også betaler et pensionsbidrag. Værdien af dette skal også medregnes i godtgørelsen.   

Når du har beregnet medarbejderens fratrædelsesgodtgørelse, skal du sørge for at udbetale den sammen med medarbejderens sidste løn.  

Godkendt løsning
Tina Vesterholm
CONTRIBUTOR ***

af Tina Vesterholm

Der skal ikke beregnes feriepenge og pension af fratrædelsesgodtgørelse, da det ikke er tale om løn. 

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.