Mine produkter
Hjælp
Susanne123
CHAMPION ***

Lønregulering og rettelse i forhold til indberettede og indefrosne feriepenge

af Susanne123

Hej alle

 

Vi er overenskomstreguleret og mangler desværre stadigvæk at få resultatet af to overenskomster, som selvfølgelig skal reguleres med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

 

Jeg er klar over, at der i september blev indberettet de indefrosne feriepenge til feriefonden. Men hvordan skal jeg så helt præcis forholde mig til de reguleringer der kommer (måske her i december)

Jeg vil jo lade lønsystemet regulerer, og forventer selvfølgelig at det dermed indberettes til e-indkomst som vanligt.

 

Hvis man læser på feriefonden skriver de, at hvis der er fejl skal det rettes via e-indkomst. Så er det jeg bliver i tvivl om hvordan jeg skal forholde mig. Hvis der bliver indberettet til e-indkomst men så alligevel ikke 🤷‍♀️ Er der nogen der kan hjælpe mig med at finde hoved og hale i det?

14SVAR14
Mette Lyckegaard
CONTRIBUTOR ***

af Mette Lyckegaard

se dette link ang. rettelser til Fonden

 

https://virk.dk/vejledninger/lfm-lonmodtagernes-feriemidler/lfm-hvordan-skal-vi-indberette/ret-i-ind...

 

jeg var inde og se min egen indbretning i e-indkomst og der ligger en seperat indberetning d. 30/9 på FP til Fonden.  d.d. regner jeg med at tilbagefører og så kopiere den og rette beløb

Susanne123
CHAMPION ***

af Susanne123

Mange tak...

 

Jeg endte med at lave en manuel ekstra indberetning hos skat på dem jeg havde reguleret, i lønperioden 01.08-31.08.20 men med udbetaling d.  23/12. Tjekkede fonden dagen efter og der var det kommet korrekt ind, så jeg er glad 🙂

Mette Lyckegaard
CONTRIBUTOR ***

af Mette Lyckegaard

jeg har tidligere haft spurgt om noget lignende her på Forum og fik dette fra svar fra en anden contributor:

 

"I Visma Løn blev der indberettet 30/9.

Så har vi ændringer, så skal vi ind i e-indkomst og rette resten af året.

 

Hvis medarbejderen stadig er ansat, så har du ikke brug for at sætte rubrik 68, kode 1 FK1-lovligt forsinkede efterreguleringer til.

Men er medarbejderen fratrådt og du udbetaler overtid, bonus eller andet, så vil det være en god ide, da du så slipper for en renteregning fra feriekonto.

 

Jeg vil mene, at du skal have delt bonussen op i 2 beløb. Det som vedrører overgangsordningen, og det normale.

Feriepenge af det beløb, som vedrører overgangsordningen skal du selv indberette, hvis du ikke kan nå at få det med i lønkørslen som Visma har sat som deadline for Dataløn. Det var sådan vi skulle gøre i Visma Løn.

Vær opmærksom på, at hvis du i 2021 skal ændre i det indberettede beløb, så skal medarbejderen også acceptere ændringen.

Indtil 31/12 2020 så kan du selv ændre."

Mette Lyckegaard
CONTRIBUTOR ***

af Mette Lyckegaard

@Regitze Furbo Ok jeg har lige talt med jeres support og fik at vide, at dato i eIndkomst godt kunne være d. 31/12-2020, men som jeg tolker din besked, så må jeg nok hellere bruge dato d. 31/8-2020

Annette Østergaard
CONTRIBUTOR ***

af Annette Østergaard

Hej 

Når I bruger lønart 54020 for at flytte feriepenge til Fonden, hvad bruger I så for at få dem fjernet fra den almindelige ferieopsparing? Jeg har før brugt lønart 511 for at flytte feriepenge til/fra den gamle ferielov,  men nu skal der jo korrigeres i feriepenge opsparet efter den nye ferielov. 

 

Susanne: Du bruger LA 54020 til at korrigere feriepenge, så det rigtige beløb står på lønsedlerne og korrektionen bliver bogført som indefrosne feriepenge. Men du skal selv indberette dem til Fonden. Hvis du kun indberetter til Fonden via eIndkomst og ikke korrigerer med LA 54020 stemmer det ikke (tallene på lønsedlerne skal stemme til bogføringen og til indberetningen).

 

Godt spørgsmål mht datoen, men jeg kan se at vores indberetninger er dateret 2/10-20 (det Visma har indberettet), så man skal nok bare bruge en dato i december. 

Susanne123
CHAMPION ***

Hej Annette...

 

Jeg har nu foretaget lønreguleringen. Jeg kan se at det har ændret på det som der skulle have været indberettet til feriefonden. Dvs. at jeg vel skal tage differencen mellem det nye tal og det allerede indberettede tal og indberette til e-indkomst felt 210. 

Jeg kan dog ikke helt forstå hvor LA 54020 kommer ind i det, når pengene automatisk har ramt "linjen til feriefonen"?

 

@Regitze Furbo kan du fortælle mig om det er korrekt forstået at det er differencen mellem det indberettede beløb på rapporten til feriefonden og det nuværende beløb (efter regulering) jeg skal indberette til SKAT?

Annette Østergaard
CONTRIBUTOR ***

Hej Susanne

Har du ændret lønnen (personlig sats) pr. 1. april og lavet efterregulering? Så kan det godt være at systemet kan håndtere hvilke feriepenge, der hører til hvilken ordning, og så har du ikke brug for LA 54020. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har blot udbetalt reguleringen i december (på LA 1001), og så er jeg jo nødt til selv at beregne hvor mange feriepenge der skal korrigeres til Fonden. 

Jeg har fået oplyst af Hotline, at når man bruger LA 54020 er det vigtigt at datoen ligger i indefrysningsperioden - eller virker lønarten ikke korrekt.

Det er rigtigt at du skal indberette forskellen mellem det beløb Visma har indberettet og det nuværende beløb. Jeg vil foretage indberetningen til eIndkomst med en dato i december. (Selv om @Regitze Furbo har skrevet tidligere at det skal være i indefrysningsperioden.) Visma har jo selv indberettet med datoen 2. oktober, som jo også ligger udenfor perioden.  

 

Susanne123
CHAMPION ***

Mange tak for svar, igen.

 

Ja jeg har reguleret det personlige sats pr. 1. april - så det ser faktisk ud som om at systemet selv har kunne finde ud af det.

Så er det kun indberetningen der skal foretages i e-indkomst (håber jeg) - og så skulle det selv rette tallet i fonden ud fra e-indkomst?

Annette Østergaard
CONTRIBUTOR ***

Hej Susanne

 

Ja, du skal bare indberette til eIndkomst. Så bliver beløbet i Fonden korrekt.

aaa0501
CONTRIBUTOR *

af aaa0501

Hvad kan man gøre, hvis bonus-tallet ikke kan nå at være klar til december lønkørsel. Det vil jo ofte først være noget som er klar efter nytår. 

Mette Lyckegaard
CONTRIBUTOR ***

af Mette Lyckegaard

og det er lønart 54020 til ferie med løn og lønart 54001 feriegodtgørelse

Susanne123
CHAMPION ***

af Susanne123

Så jeg skal selv manuelt beregne hvor meget min regulering ville have givet i feriepenge (det er alle medarbejdere som har ferie med løn) og indberette det til E-indkomst?

Hvad er det præcis jeg bruger LA 54020 til hvis den ikke indberetter til e-indkomst.

 

Egentlig et godt spørgsmål mht. datoen, for i virkeligheden ville jeg nok tænke at det skulle indberettes med en dato i indefrysningsperioden, men det er ikke sikker at det gør nogen forskel. Nogle der har et bud på det?

Mette Lyckegaard
CONTRIBUTOR ***

af Mette Lyckegaard

jeg har samme problemstilling med feriepenge af bonus og ja det kan reguleres vi lønsedlen, men Visma Løn indberetter ikke til Feriefonden, det skal vi gøre manuelt i e-Indkomst henholdsvis felt 210 feriemidler og felt 211 feriedage.

jeg er dog lidt i tvivl, hvilken dato i e-Indkomst.......om det blot er d. 31/12-2020 (?)

Hej Mette - Det er helt korrekt som du skriver - Du skal blot sørge for at lønperioden i eIndkomst ligger i indefrysningsperioden

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.