Mine produkter
Hjælp
SineChristensen
CONTRIBUTOR ***

Modregning af forskudsferie ved ansættelses stop

af SineChristensen

Hej Visma, 

 

Hvorfor er Vismaløn ikke sat op til automatisk at modregne ej udlignet forskudsferie, når det står direkte i ferieloven at arbejdsgiver er berettiget til at modregne?

 

Hilsen 

Sine 

 

§ 7. Har en arbejdsgiver og en lønmodtager aftalt, at lønmodtageren kan afholde betalt ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent, fradrages den således afholdte ferie i den ret til betalt ferie, som derefter optjenes i det pågældende ferieår. Fratræder lønmodtageren, inden udligning er sket, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne med værdien af den afholdte, ikkeudlignede ferie i lønmodtagerens udestående krav på løn og feriebetaling.

Stk. 2. En lønmodtager, der optjener feriegodtgørelse efter § 16, stk. 2 og 3, har ved afholdelse af betalt ferie på forskud efter stk. 1 ret til feriegodtgørelse beregnet på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

1SVAR1
jh1966
CONTRIBUTOR ***

af jh1966

Kære Sine - fik du nogensinde svar på dit spørgsmål?? eller måske en forklaring på hvordan man så fjerner forskudsferie hvis det hele ikke er brugt?? Jeg kan se i mit ferieregnskab, at systemet ved fratrædelse af en kollega tilskriver forskudsferien, så personen får flere dage og alt for mange feriepenge ved fratrædelsen trods det, at forskudsferien er brugt.

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.