MartinsF
CONTRIBUTOR *

HoP instruktāžu žurnāls

autors MartinsF

Sveiki!

Pēc instruktāžu veikšanas HoP sistēmā ir iespēja izdrukāt instruktāžu žurnālus. Uz kāda normatīvā akta pamata, paraksta vietā ievietotais teikums var tikt uzskatīts par darbinieka parakstu?Personas apliecinājums.png

Vai darbiniekam būs jāparakstās neatkarīgi no tā kāds teksts tur norādīts?

2 ATBILDES 2
Accepted solution
Ieva Juraševska
ACTIVE CONTRIBUTOR *

autors Ieva Juraševska

Sveiks, @MartinsF !

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr.  910/2014 par elektronisko identifikāciju

“elektronisks dokuments” ir jebkāds saturs, kas tiek glabāts elektroniskā formātā, jo īpaši teksta vai skaņas, vizuāls vai audiovizuāls ieraksts;
“elektroniskais paraksts” ir elektroniski dati, kas pievienoti citiem elektroniskajiem datiem vai loģiski saistīti ar tiem un ko parakstītājs izmanto, lai parakstītos

Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
 
No šī skaidrojuma izriet, ka, ja pirms tam esiet vienojušies ar drošu elektronisku parakstu vai fizisku parakstu, ka turpmāk ar šiem dokumentiem iepazīsieties HoPā, tad šiem dokumentiem vairs nav nepieciešams drošs elektronisks paraksts, pietiek ar to, ko nodrošina HoP. 
 
Šādā gadījumā darbiniekiem vēlreiz uz dokumenta nav jāparakstās.
 
Pirms procesu maiņas, saistībā ar instruktāžām, tomēr ieteiktu saskaņot šādu procesu ar atbilstošajām kontrolējošām institūcijām, lai nebūtu pārpratumu.
 
MartinsF
CONTRIBUTOR *

autors MartinsF

Liels paldies par atbildi

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām