AndisN
CHAMPION **

Apsaimniekošana. Kā iekļaut mājas ūdens starpības aprēķinā ūdens apjomu dzīvokļos bez ūdens skait.

autors AndisN

Mājas apjoma aprēķinā mājas ūdens patēriņa starpību šobrīd aprēķina, no kontrolskaitītāja patēriņa atņemot individuālo skaitītāju patēriņus. +S(M Sk3)-AprV('M_UP'). Taču ūdens starpības aprēķinā netiek ņemts vērā aukstā un karstā ūdens apjoms, kas tiek aprēķināts dzīvokļos bez ūdens skaitītājiem. Līdz ar to, mājas ūdens starpības aprēķinos veidojas kļūdas, un kopējais aprēķinātais ūdens apjoms dzīvokļus pārsniedz kontrolskaitītāja patēriņu, tādējādi pārkāpjot MK 1013.noteikumu 22.punktu "Dzīvokļu īpašniekiem aprēķinātais ūdens patēriņš nedrīkst pārsniegt dzīvojamai mājai piegādātā ūdens apjomu". Kā iekļaut ūdens starpības aprēķinā arī ūdens apjomu dzīvokļos bez ūdens skaitītājiem (pēc normām)?

6 ATBILDES 6
Raita Reine
VISMA

autors Raita Reine

Labdien, @AndisN 

Minētajos MK noteikumos Nr. 1013 ir arī punkti 19. un 19.1 , kuros noteikts, kā aprēķināma un kā sadalāma mājas ūdens starpība.  Apakšpunkts 19.1 2.  paredz starpību sadalīt arī uz tiem, kam īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti.

 

Attiecīgi parasti sistēmas konfigurācija ir šiem noteikumiem atbilstoša - ja rēķina starpību, tad pēc normām nekāds aprēķins vairs nevienam nav un arī nav vajadzīgs. Šiem dzīvokļiem sadala mājas starpību.

 

Pēc vajadzības konfigurāciju - aprēķinu algoritmus, protams, var mainīt, bet vajadzētu izvērtēt, vai tiešām to vajag. Kā redzam praksē, tad aprēķini pēc normām izbeidzas līdz ar starpības aprēķinu ieviešanu, tādējādi arī mudinot šo dzīvokļu īpašniekus uzstādīt skaitītājus.

Ja ir gan skaitītāji, gan normas, gan arī vēl starpība, tad tas ūdens aprēķinus un to izskaidrošanu padara sarežģītāku.

AndisN
CHAMPION **

autors AndisN

Nav nekā vienkāršāka, kā aprēķināt ūdens starpību mājās, kur ir tikai aukstais ūdens. Problēmas sākas, kad starpības aprēķinos jāiekļauj arī karstā ūdens apjoms. MK1013 neko par to nesaka. Teorētiski jau var uzstādīt mājas ievadā arī karstā ūdens skaitītāju, un mēģināt aprēķināt starpības divām sistēmām vienlaicīgi, bet, diez vai tas būtu lietderīgi. Faktu, ka karstā ūdens normu aprēķina dēl rodas kļūdas grāmatvedības pārskatos, atklājām tikai šomēnes. Galvenā grāmatvede sāka pārbaudīt siltumenerģijas komersanta izrakstīto rēķinu summu atbilstību Horizon aprēķiniem, un atklāja, ka ir diezgan lielas novirzes š.g. janvārī. Pārbaudīju vienu no mājām, Darba 13A, un atklāju, ka starpība ir tieši par pēc normām aprēķinātā karstā ūdens apjoma uzsildīšanas daļu. Piekrītu, ka tehniski mājas ūdens starpību šis aprēķins neietekmē, jo aprēķināta tiek tikai maksa par siltumenerģiju ūdens uzsildīšanai, bet pats ūdens šeit it kā nepiedalās. Bet šāds fakts pats par sevi ir absurds, jo tiek aprēķināta maksa par neeksistējoša ūdens uzsildīšanu. Klients to redz savā rēķinā. Otra kļūda, kas rodas aprēķinos, ir tā, ka šī maksa tiek aprēķināta papildus jau sadalītajiem mājas siltumenerģijas izdevumiem, šajā gadījumā mākslīgi paaugstinot iedzīvotājiem maksu par apkuri, un sekojoši - rupju aprēķinu neatbilstību izrakstītajiem rēķiniem. Visvieglākā izeja no situācijas šeit it kā būtu - vispār neaprēķināt karsto ūdeni iedzīvotājiem pēc normām, esam jau to izmēģinājuši, un no pieredzes zinu - šādos gadījumos klienti apzināti vairs neatjauno vecos karstā ūdens skaitītājus, jo, kaut arī reizēm nākas apmaksāt ūdens starpību, toties par karstā ūdens uzsildīšanu viņiem vairs nav jāmaksā. Rezultātā - šos negodīgo klientu radītos izdevumus sedz pārējie mājas iedzīvotāji, ziemā kā papildus maksu par apkuri, vasarā kā paaugstinātus uzsildīšanas izdevumus godīgajiem klientiem.
Varbūt ir iespējama šāda aprēķinu secība (shematiski)?:
1) ar Apjoma aprēķinu - tiek aprēķināts karstā ūdens apjoms tiem līgumiem, kam ir atbilstošas Metodes;
2) ar Mājas apjoma aprēķinu M1 aprēķina mājas ūdens starpības, ņemot vērā arī apjomus pēc normām;
3) ar Mājas apjoma aprēķinu M2 aprēķina mājas karstā ūdens apjomu, summējot skaitītāju apjomus un normu apjomus;
4) ar Mājas apjoma aprēķinu M3 aprēķina megavatstundas apkurei, no kopējā atņemot karstā ūdens un cirkulācijas MWh.
Ja šādi nekas neizdosies, tad nāksies atteikties no karstā ūdens aprēķina normām, neskatoties uz faktu, ka no tā cietīs godprātīgie klienti.

AndisN
CHAMPION **

autors AndisN

Laikam nepieminēju, ka mājas karstā ūdens patēriņam nav ievada skaitītājs (jeb kontrolskaitītājs), tā iemesla dēļ, ka mājai karstais ūdens netiek piegādāts centralizēti. Centralizēti tiek piegādāts aukstais ūdens, bet karstais tiek uzsildīts lokāli, mājas siltummezglā. Līdz ar to, ūdens starpības aprēķina metodi norādīt kā situācijas risinājumu aprēķinu veikšanai karstā ūdens patēriņam bez individuālajiem skaitītājiem, nav īsti korekti. Joprojām gaidām risinājumu funkcionalitātes uzlabošanai tieši Horizon.

Accepted solution
Raita Reine
VISMA

autors Raita Reine

Te tā pati atbilde no cita ieraksta ar ieteikumu pamēģināt apjoma summēšanas metodi: https://community.visma.com/t5/Forums/Apsaimniekosana-MWh-un-udens-apjoms-udens-uzsildisanai-pec/m-p...

AndisN
CHAMPION **

autors AndisN

     Papētīju Apjoma summēšanas metodi, mums tā jau ir izveidota, tieši tā, kā ir aprakstīts, taču janvāra aprēķinos izskatās, ka šī metode nav nostrādājusi, jo apkures aprēķinos nav ņemta vērā tieši tā siltumenerģijas daļa, kas patērēta karstā ūdens pēc normām, uzsildīšanai.

Tiktāl par to, kas attiecas uz siltumenerģijas izdevumu sadali mājā.

     Kas attiecas uz mājas ūdens starpību aprēķiniem, tur šī metode nederēs, jo ūdens starpība starp mājas ievadā un dzīvokļos patērēto ūdens apjomu mūsu gadījumā tiek aprēķināta pirms Apjoma aprēķina dzīvokļos. Tādā gadījumā būtu jāmaina algoritms visiem aprēķiniem, kas saistās ar ūdens apjomu. Sākotnēji būtu jāaprēķina dzīvokļos karstā ūdens apjoms pēc normām un kopējais ūdens apjoms pēc skaitītājiem (t.sk. aprēķināto vidējo patēriņu), tas jāsalīdzina ar ūdens apjomu mājas ievadā. Gadījumos, kad mājas ievadā ir mazāks ūdens apjoms, nekā summāri dzīvokļos, tad par radušās starpības vērtību jāsamazina ūdens apjomi pēc normām, proporcionāli iepriekš aprēķinātajam. Atsevišķos gadījumos, karstā ūdens apjomi pēc normām varētu samazināties līdz nullei, bet tie nevarētu būt ar mīnus zīmi. Tikai pēc tam varētu iegūt to reālo ūdens starpību (pozitīvu vai negatīvu), kas būtu jāsadala uz dzīvokļiem. Sadalāmo starpību attiecinām tikai uz auksto ūdeni.

Aldis_PC_Konsultants
CHAMPION ***

autors Aldis_PC_Konsultants

Ielikšu arī savu piebildi: ieviešot NĪP bija sekojošs uzstādījums: "aprēķinam mājas ūdens starpību, ja starpība mazāka par normu, rēķinam ūdeni pēc starpības, ja lielāka, tad pēc normas".

Varētu mēģināt mājas starpības aprēķinam piesasistīt nosacījumu:

Ja MĀJAS_PATĒRIŅŠ - DZĪVOKĻU_PATĒRIŅS - MAX(NORMU_PATĒRIŅŠ)<0, TAD STARPĪBA=MĀJAS_PATĒRIŅŠ - DZĪVOKĻU_PATĒRIŅS, CITĀDI STARPĪBA=MĀJAS_PATĒRIŅŠ - DZĪVOKĻU_PATĒRIŅS - MAX(NORMU_PATĒRIŅŠ)

 

Tā būtu pareizi?