atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***

Izmaksu dalīšana

autors Sarmīte17

Dok.-> Algas-> Izmaksu saraksti-> Izmaksu dalīšana -> No rezultātiem -> Izfiltrēju konkrēto samaksas veidu par kuru veidot atsevišķu izmaksu sarakstu, bet izmaksu sarakstā izmaksājamā summa parādās "0" jau pirmo reizi veidojot šo sarakstu (zinu, ka ir arī darbība "summēt izmaksu", ja nepieciešamība veidot atkārtotu sarakstu). Ko daru nepareizi?

3 ATBILDES 3
Accepted solution
Anita Barbane
VISMA

autors Anita Barbane

Labdien,

ja tiek izmantota opcija "izmaksu dalīšana", tad liela uzmanība jāpievērš, kas tiek atfiltrēts vai kuras rindas tiek iezīmētas, jo no tā atkarīgs, kāda informācija tiek ielasīta izmaksu sarakstā.

Neredzot datus un to, kas no kopējā aprēķina tiek izdalīts, grūti sniegt komentāru. Šī ir tā situācija, kad jāgriežas pie sava konsultanta. 

Ņemot vērā, ka no komentāriem redzams, ka ir vēl grāmatveži, kam ar šo dalīšanu ir problēmas, redzu vajadzību izveidot par šo tēmu aprakstu ar pievienotiem piemēriem. Pēc apraksta izveides tas tiks pievienots sadaļā Zināšanu bāze.

Anonymous
Neattiecas

autors Anonymous

Man arī šis jautājums ir ļoti aktuāls, jo precīzi tāda pati situācija. 

Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***

autors Sarmīte17

1.10.2.1.1 Izmaksu dalīšana
Sistēmā paredzētas iespējas, kas ļauj izmaksas summu sadalīt pa kontējumu dimensijām (piem., gadījumā, ja izmaksas summā ietilpst daļas no dažādiem finansējumiem). Šim nolūkam paredzēta darbība Izmaksu dalīšana no Izmaksu saraksta ievadloga lappuses Rindas . Parasti tā nepieciešama budžeta iestādēm.
Visas sadalīšanas/apvienošanas darbības strādā tikai ar izmaksu sarakstos neiekļautām rindām.
Darbību secība, veicot izmaksu dalīšanu:
1) jāveic algas aprēķins darbiniekiem attiecīgajā mēnesī;
Piemēram, darbiniekam mēnesī ir aprēķināta summa, kurā ietilpst alga 300 Ls, pastāvīgā piemaksa 50 Ls un vienreizējā piemaksa 50 Ls (kopā 400 Ls): alga un pastāvīgā piemaksa tiek maksāta no finansējuma 01; vienreizējā piemaksa – no finansējuma 02.
2) katram finansējumam ir jāveido savs izmaksu saraksts (katram finansējumam ir savs bankas rēķins un dalotizmaksu rodas iespēja katru izmaksas daļu pārskaitīt no atbilstošā rēķina), izmantojot izvēlni Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> jauns izmaksu saraksts (parasti uz banku)
Jaunā izmaksu saraksta ievadlogā jāaizpilda tikai galvenē un jānospiež poga , kas piedāvā dalīšanas darbību Izmaksu dalīšana un iespējams izvēlēties no divām iespējām:
· No rezultātiem - atdalīšana jāveic no aprēķina rezultātu saraksta, atlasot atdalāmās summas pēc samaksas/ieturējumu veidiem.

.No kontējumiem - atdalīšana jāveic no aprēķina kontējumu saraksta, atlasot atdalāmās summas pēc kontējumiem.
3) tālāk sistēma piedāvā filtra logu, kurā jau ir norādīts aprēķinu periods, bet jāizveido filtrs, pēc kura atlasīt ierakstus, kas attiecas uz vajadzīgo dimensiju. Šim nolūkam jāizmanto filtra loga „Visu nosacījumu” lappuse. Vēlams veidot saglabātos filtrus, lai tos varētu izmantot arī vēlāk;
Piemēram, jāizveido filtrs, lai atlasītu ierakstus, kas attiecas uz finansējumu 01.
4) tālāk, atkarībā no tā, kā izvēlējāties izmaksas dalīt, tiks atvērts aprēķināto summu logs:
· No kontējumiem – tiks atvērts aprēķina kontējumu logs;
· No rezultātiem – tiks atvērts aprēķina rezultātu logs pa samaksas/ieturējumu veidiem.
Šajā logā ar filtra palīdzību jābūt atlasītiem ierakstiem, kas attiecas uz vajadzīgo dimensiju (Piemēram, 01).
Nospiežot pogu Izvēlēties, visas sarakstā esošās izmaksas tiks ievietotas izmaksu sarakstā.
Jāņem vērā, ka šajā gadījumā (kad netiek iezīmēts neviens ieraksts) sistēma saprot, ka iezīmēts ir viss atlasītais.
Ja ir nepieciešamība, var arī iezīmēt tikai kādu daļu no rindām.
5) atdalītā izmaksa tiek ievietota izmaksu saraksta ievadlogā. Tālāk tiek veiktas parastās ar izmaksu saraksta apstrādi saistītās darbības (apstiprināšana, saglabāšana, izpilde).
Lai izveidotu izmaksu sarakstu, kurā ir summas, kas tiek maksātas no cita finansējuma (Piemēram, 02), rīkojas tāpat kā iepriekš, tikai tagad aprēķina kontējumu logā atlasa ierakstus, kas attiecas uz šo finansējumu
(Piemēram, 02). Tāpat rīkojas, ja nepieciešams atdalīt izmaksas summas pēc izmaksu posteņiem, struktūrvienībām, projektiem.
Ja ir gadījies kaut ko nepareizi sadalīt, tad ir iespēja atkal rindiņas sasummēt. Tomēr, tas ir iespējams tikai tad, ja tās nav iekļautas izmaksu sarakstā.
Sasummēšanu veic no izmaksu rindu saraksta: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu rindas.
Sarakstā iezīmē sasummējamās rindas un no izvēlnes izvēlas darbību Summēt izmaksu.
Izmaksu atdalīšanu var veikt arī no algu kontējumu saraksta: Dokumenti -> Algas -> Algu kontējumi ->
-> Atdalīt izmaksu.
Arī šeit jāatlasa vajadzīgās rindiņas. Ja neviens no atlasītajiem ierakstiem nav iezīmēts, sistēma uzskata, ka iezīmēts ir viss.

Es izmantoju izmaksu sadalīšanu no kontējumiem.