Mijn Communities
Help
OmarPutman
CONTRIBUTOR **

lijst cao codes

door OmarPutman
Status: Afgewezen

In de keuzelijst cao codes staat de optie "NVT", deze wordt niet door de belastingdienst geaccepteerd -> kies 9999 geen reguliere cao van toepassing. Graag de optie om voor "NVT" te kiezen eruit halen

3 Opmerkingen
door Rene van Jole
Status changed to: Status: Intake

Hartelijk dank voor uw wens, 

Obv van onze informatie is ons beeld onderstaande : 

We hebben eea gechecked met de gegevens specificatie van de belastingdienst : 


Het klopt wel dat de belastingdienst in de aangifte code 9999 wil zien als er geen collectieve regeling van toepassing is, maar alleen indien de code soort inkomstenverhouding 11, 13, 15 of 17 (loon of salaris) is. Bij een aantal andere soorten inkomstenverhouding / inkomenscodes (uitkeringen, pensioenen en aanvullingen daarop na einde dienstbetrekking) is het niet toegestaan om een Code CAO te leveren. Voor die inkomstenverhoudingen is de optie NVT dus nodig.

door Rene van Jole
Status changed to: Status: Afgewezen
 
Patricia de Leeuw
CONTRIBUTOR ***
door Patricia de Leeuw

Misschien anders een op klant niveau zichtbaar en niet zichtbaar