Mijn Communities
Help
Noor Anneveldt
CONTRIBUTOR ***

Standaard fiscale uitruil woon-werk instellen

door Noor Anneveldt
Status: Realisatie waarschijnlijk

Wij zouden graag voor medewerkers de optie willen hebben dat zij kunnen instellen om de fiscale uitruil woon-werk standaard te laten uitbetalen. Wanneer zij dus via de app de gewerkte dagen indienen, dat de fiscale ruimte die ze hebben vervolgens automatisch elke maand wordt uitbetaald. 

3 Opmerkingen
door André Visschers
Status changed to: Status: In onderzoek

Ik neem aan dat je de fiscale ruimte wilt laten uitruilen met de bron IKB-budget.

 

A. Flex Benefits heeft het doel "Uitruilen reiskosten aanvragen", product_id PRDR_RKA.

Mbv dit doel kan een medewerker een aanvraag indienen om te starten met het uitruilen van zijn maximale fiscale ruimte.

Flex Benefits maakt dan elke maand een exportmutatie voor Gemal voor het uitruilen van de fiscale ruimte. 

Hiervoor moet de beheerder in Flex Benefits inrichten voor welke bron de exportmutatie aangemaakt moet worden.

 

Dit doel werkt goed met bronnen die automatisch door Gemal uitbetaald worden, bijv het maandsalaris, het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering.  Het werkt ook met het IKB-budget, maar alleen voor de maand december, omdat het saldo IKB-budget in december automatisch door Gemal uitbetaald wordt.

 

B. Bij de doelen Reiskosten eenmalig (PRDR_RSK) en Reiskosten meermaals (PRDR_RKM) moet de medewerker een bedrag opgeven dat hij wil uitruilen en dit bedrag ook invullen bij een bron.  Voor dit doel kan het IKB-budget goed gebruikt worden. Flex Benefits maakt dan 2 exportmutaties aan:

1. Uitbetaling IKB-budget ter hoogte van het gekozen bedrag

2. Uitruilen fiscale ruimte reiskosten ter hoogte van het gekozen bedrag.

 

De oplossingen A en B bieden nog geen oplossing voor jouw wens. 

Ik zal onderzoeken wat we kunnen doen.

door André Visschers

Het gebruiken van het doel het doel "Uitruilen reiskosten aanvragen" werkt niet, omdat het IKB-budget standaard niet wordt uitbetaald in de maanden januari t/m november. 
Flex Benefits importeert elke maand de door Gemal berekende fiscale ruimte uit Gemal uitvoercode 01751 in de rubriek RUBR_FiscaleRuimteWoonWerk.
Wat we zouden kunnen doen is een exportmutatie toevoegen voor het uitbetalen van IKB-budget ter hoogte van de waarde van de rubriek RUBR_FiscaleRuimteWoonWerk. De fiscale ruimte kan dan uitgeruild worden met het IKB-budget.

Let op:   Het wordt dan wel een vertraagde uitruil.

Voorbeeld:

Een medewerker reist in januari 8 dagen naar zijn werklokatie.  De medewerker voert dit op 31 januari in in de Youforce app. 

De salarisrun voor februari wordt op 15 februari uitgevoerd. De fiscale ruimte wordt berekend door Gemal en geëxporteerd naar Flex Benefits.

Als de beheerder dan op 10 maart de export voor maart in Flex Benefits start, dan kan Flex Benefits dan een exportmutatie maken voor de fiscale ruimte, die ontstaan is door de reisdagen van januari. De uitruil wordt dan verwerkt in de salarisstrook van maart.

door André Visschers
Status changed to: Status: Realisatie waarschijnlijk