Mijn Communities
Help
MartijnVeenman
CONTRIBUTOR ***

Het woord 'ziek' voor 'verzuim' vervangen

door MartijnVeenman
Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Binnen onze organisatie spreken we niet van ziekmelden maar van verzuim melden. Dat is voor ons een belangrijk verschil omdat we werken vanuit het gedragsmodel. Dat wil zeggen dat ziekte je overkomt, maar dat je over verzuim overlegt. Ziekte hoeft niet altijd tot verzuim te leiden. Graag zouden wij de mogelijkheid hebben om dit aan te passen.

4 Opmerkingen
Lotte v Dijk
ACTIVE CONTRIBUTOR *
door Lotte v Dijk
Status changed to: Status: Gerealiseerd

Hallo @MartijnVeenman,

In de huidige situatie gaat het proces ziek melden puur om ziek melden. Het is nu niet mogelijk om via dit proces zwangerschapsverlof te registreren waardoor de term verzuim voor verwarring kan zorgen.

Echter voor het overzicht worden zowel zwangerschapsverlof als ziekmledingen getoond en daarom hebben we, naar aanleiding van dit idee, het proces hernoemd van Overzicht ziekteverzuim naar Overzicht verzuim.

Hopelijk helpt dit jullie in de verduidelijking in de processen.

Groeten Lotte

MartijnVeenman
CONTRIBUTOR ***
door MartijnVeenman

Hallo @Lotte v Dijk,

 

Ik denk dat we elkaar niet goed begrijpen. Zwangerschapsverlof is in mijn ogen iets anders dan verzuim. Ik heb het echt over verzuim als ander woord voor ziekmelden, omdat er tussen ziekte en afwezigheid een groot verschil is. Ziekte overkomt je (je hebt last van hoofdpijn) en verzuim kies je (je gaat wel of niet naar je werk). Zie ook het stukje hieronder. Om deze visie te laten slagen is het belangrijk dat we overal in de organisatie dezelfde taal gebruiken, namelijk verzuim in plaats van ziekte.

 

Verzuim lijkt zo’n simpel begrip: iemand verzuimt van zijn werk omdat hij ziek is en als hij weer beter is komt hij weer werken. In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te zijn. De keuze om al dan niet te verzuimen wordt in een belangrijke mate bepaald door de sociale omgeving. Een belangrijke component van deze sociale omgeving is werk; factoren als arbeidstevredenheid, aanwezigheidsmotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spelen dan ook een belangrijke rol bij verzuim. Falke & Verbaan beschouwt verzuim dan ook als een uitkomst van keuzes die door de werkgever en medewerker worden gemaakt. Verzuim zien wij om die reden als een vorm van beïnvloedbaar gedrag; gedrag van de medewerker en gedrag van de organisatie. 

Lotte v Dijk
ACTIVE CONTRIBUTOR *
door Lotte v Dijk
Status changed to: Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Hallo Martijn, 

Ik heb nog even verder nagedacht over jouw vraag. En in essentie gaat het er hier natuurlijk ove het kunnen aanpassen van de proces namen voor jouw organisatie. Echter gaan we dat voorlopig niet doen. De reden hiervoor is dat door vrijheid te geven in alle procesnamen we ook de gebruiksviendelijkheid niet kunnen garanderen. Bijvoorbeeld als er beheerders zijn die kiezen voor minder begrijpbare benamingen. 

Tevens wordt het natuurlijk ook erg moeilijk voor het service center om jullie verder te helpen bij vragen, als iedereen alle processen anders benoemd. 

 

Mocht deze wens in de toekomst ook bij heel veel andere klanten leven, dan zullen we dit uiteraard heroverwegen. 

 

Groeten Lotte

MartijnVeenman
CONTRIBUTOR ***
door MartijnVeenman

Beste @Lotte v Dijk ,

 

Dit idee heeft inmiddels 6 kudo's. Geeft dat nog de mogelijkheid tot heroverweging. Om nog wat context mee te geven. Een groot deel van de (semi)publieke organisaties volgt de verzuimvisie van Falke en Verbaan. Daarin wordt het woord 'ziek' vermeden en 'verzuim' gebruikt, omdat je op ziekte geen invloed hebt, maar verzuim wel. Nu hebben we intern de situatie waarbij we leidinggevenden stimuleren om het woord verzuim te gebruiken i.p.v. ziek, en vervolgens zelf deze module online zetten waarin we het wel 'ziek' noemen.