Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Bankkontonr i xml avvikende fra det som er registrert på leverandør - varsel

av Anonymous
Status: Implementert

Ved tolkning av PDF får man et varsel om at det er avvikende kontonr på faktura sammenliknet med det som er registrert på leverandøren. Det er et ønske blant brukere at det skal komme et slikt varsel hvis det er avvik mellom bankkontonr i fila og det som er registrert på leverandøren ved import av EHF også. Systemet burde også lagt inn bakkonto fra fila i feltet bankkonto. Brukere opplever at de ikke klarer å fange opp endrede kontonr hos leverandør og derfor remitterer til feil kontonr mtp hva som ligger i fila ved mottak av elektroniske faktura. 

2 Kommentarer
av Tore Reisvaag Johannessen

Dette er en god idè! Flere kunder som melder om det samme.

 

av Svein Holanger
Status changed to: Status: Implementert

Hei. Fra versjon 14.10 av Document Center kommer det opp en advarsel (oransje trekant med utropstegn) i dokumentlisten, hvis bankkontonummeret er forskjellig fra det som ligger på leverandøren i ERP-systemet. Du kan oppdatere bankkontonummeret på leverandøren i ERP-systemet ved å klikke deg inn i tolkningsvinduet og oppdatere derfra. Dette ble ytterligere forbedret i versjon 15.01, da du nå kan gi beskjed om at du vil oppdatere bankkontonummeret for alle de valgte dokumentene.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"