cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Kommentarfelt i Approval på ikke godkjente fakturaer

by andreas skjelde
Status: Stem - Vi vurderer!

vi har X antall fakturaer som ikke er godkjent som følge av at det er feil på fakturaene.

våre rutiner er slik at godkjennerne legger inn en kommentar på hvorfor denne ikke blir godkjent.

som regnskapsfører/administrator har vi ikke oversikt over alle fakturaene som har fått registrert kommentarer.

det blir derfor vanskelig å følge opp fakturagodkjennerne (tungvindt og lang tidsbruk).

 

er det mulig å få inn et felt som viser om det er skrevet en kommentar på en faktura (tenker da i skjermbildet "oppgaveoversikt" og "prosessoversikt" i approval.

 

2 Comments
by Svein Holanger
Status changed to: Status: Stem - vi vurderer

Hei

Dette er et godt forslag. Generelt ser vi forbedringsmuligheter i forhold til oversikt over forskjellige statuser/flagg på dokumentene. Da vil "Ny kommentar" være et slikt "flagg". 

Dette må evt komme på litt lengre sikt og dessverre ikke i 2018.

by Svein Holanger
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!