cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

PARTNER

Autoinvocie | Kontroller ordrer for ulovlige tegn før fakturering til EHF

by Ronny Årdal (Updated ‎17-06-2020 13:16 by Ronny Årdal PARTNER )
Status: Stem - Vi vurderer!

Frå tid til annan opplever vi vi får support frå kunder om at fakturaer frå Global til AutoInvocie blir avvist når dei blir sendt til AutoInvocie. Det viser seg ofte at dette skjer pga ulovlige XML tegn. Typisk har det våre Hex tegn 1F (31 desimalt) som har gått igjen.

Forslår som ein idé at Global har ein sjekk for slike ulovelege teikn før xml fil blir generert eller at den ikkje tar med dei ulovelege teikna i XML fila den genererer, og som blir forsøkt sendt til AutoInvoice og som blir avvist.

 

Står typisk slik i logg på RG_SRV

17.06.20 10:41:11.570 1F68 L-1 Module:DocManagerAddon.Service. Context:PutInvoice. Msg:ERROR: xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 31.

17.06.20 10:41:11.570 1F68 L-1 Sending av utgående faktura 1xxxx til Kunde AS (10000) feilet!

 

Om ein då søker i xml fil som er generert kan ein finne f.eks noko slikt:
<inv:DetailLine>
<inv:InvoiceDetailLineNo>4</inv:InvoiceDetailLineNo>
<inv:SuppliersOrderLineNo>4</inv:SuppliersOrderLineNo>
<inv:Text>4 &#x1F;&#x1F;&#x1F;&#x1F;&#x1F; stk utstyrskasser</inv:Text>

 

Medan Global eller PDF viser berre teksten "4 stk utstyrskasser"

 

Fakturaen ligg då som avvist og du får jo ikkje korrigert den for å sende den på nytt. Må om ein vil sende den på EHF kreditere og lage ny faktura. Det hadde jo vår kjekt om ein kunne i det miste fått retta feilen og sendt på nytt - eller at Global ga beskjed om at her er det feil og ikkje forsøker å sende denne fakturaen.

 

Usikker på kva som er opphavet til desse 1F tegna, men misstenker at ein har kopiert inn tekst til Global i samband med opprettelse av ordre/artikler etc