cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CHAMPION *

Historikk i skjermbildene

by Mantena_AS
Status: Stem - Vi vurderer!

Dette er en etterlengtet funksjon.  Ikke nødvendigvis hvem som har gjort registreringen eller endringen, men HVA som er gjort og NÅR. Det burde være tilgjengelig i alle registrerings-bilder, for alle brukere.